Plot Arkitekter Ålesund Søknadsfrist: 08.10.2021 Hjemmeside

Master i Arkitektur /​ Landskapsarkitektur /​ Interiørarkitektur

Vår arbeidsmengde øker, og vi ønsker å utvide med en arkitekt / landskapsarkitekt / interiørarkitekt med minst 3-4 års erfaring.

Hvem vi ser etter:

  • Master i Arkitektur / Landskapsarkitektur / Interiørarkitektur
  • Gode ferdigheter i ArchiCAD, Adobepakken o.l.
  • Må beherske norsk/nordisk muntlig/skriftlig
  • Kunnskap om norske byggeforskrifter
  • Strukturert, løsnings- og resultatorientert
  • Evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Gode visuelle formidlingsevner
  • Gjerne relevant erfaring / interesse for reguleringsplaner
  • Annen tilleggserfaring er alltid spennende, hva annet har du gjort eller interesserer deg for?

Kortfattet søknad med CV og presentasjon av dine utvalgte prosjekt fra arbeidslivet etter studietiden, sendes til post@plot-arkitekter.no. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Mathilde Herdahl. Epost: mathilde@plot-arkitekter.no. Telefon: 40875502

Søknadsfrist: 8. oktober 2021

Hjemmeside: www.plot-arkitekter.no