Fredrikstad kommune Fredrikstad Søknadsfrist: 29.05.2017 Fredrikstad kommune

Saksbehandler

​Saksbehandler i reguleringsavdelingen, fast 100 % stilling.

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhet regulering og byggesak ivaretar kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven og er en av flere virksomheter i seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Virksomheten har i dag 24 ansatte fordelt på to faggrupper - byggesak og regulering.

Faggruppe regulering har ledig stilling som saksbehandler i 100 % fast stilling.

Faggruppe regulering arbeider med svært varierte og komplekse planleggingsoppgaver innenfor bl.a. byutvikling,samferdselsprosjekter og boligutvikling. Vi ønsker å ansette personer med god og variert planleggingskompetanse og bakgrunn som arkitekt, arealplanlegger eller tilsvarende. Erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning er ønskelig, kunnskap om og erfaring med samordnet bolig-, transport- og arealpolitikk vil være en fordel.

Virksomheten har kontorer i et moderne rådhus, og kan tilby et godt fagmiljø og gode kollegaer med ulike profesjoner representert. Vi har fleksibel arbeidstid og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
Veiledning, rådgivning og saksbehandling ved utarbeidelse av private og kommunale reguleringsplaner,
kommunedelplaner, konsekvensutredninger mv.

Kvalifikasjonskrav
•    Arkitekt, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller ingeniør, mastergrad
•    God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
•    Gode kommunikasjonsevner i forhold til både kollaeger og kunder/brukere

Ønskede kvalifikasjoner
•    Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet
•    Kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven
•    Kunnskap om og erfaring med samordnet bolig-, transport- og arealpolitikk

Personlige egenskaper
•    Selvstendighet kombinert med gode samarbeidsevner
•    Strukturert og analytisk
•    Serviceinnstilt og positiv holdning
•    Målrettet og løsningsorientert
•    Dynamisk og fleksibel

Vi kan tilby
•    Lønn etter avtale
•    Gode pensjonsordninger
•    Variert fagmiljø og kunnskapsrike kollegaer

Søknad sendes
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post
Les mer og søk på stillingen

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknadsfrist 29.05.2017
Utlyst dato 08.05.2017
Vår ref 5267

Kontaktperson
Anna Auganes, regulerings- og byggesakssjef,
mobil: 41410803, e-post
Petter Stordahl, konstituert fagleder regulering,
mobil: 91839106, e-post

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

Søknadsfrist: 29. mai 2017
Sted: Fredrikstad