Lo:Le landskap og plan AS Tromsø Søknadsfrist: 22.12.2017 www.lolelandskap.no

Landskapsarkitekt

Bli med å forme landskapene i nord!

Lo:Le landskap og plan AS er et nystarta landskapsarkitektkontor i Tromsø med et stadig økende tilfang av spennende oppdrag. Tilpasning til nordlig klima og kunnskapsbasert design der økologi, hydrologi og funksjonalitet virker sammen, er sentralt i kontorets arbeid. Gode prosesser og konstruktive samarbeid er også noe vi alltid etterstreber; prosjektene og prosjektarbeidet må være meningsfylt. Kontoret har akkurat vunnet pris og designkonkurranse om Bjørnevatn skole i Kirkenes samt har flere pågående store oppdrag i regionen. Mer informasjon om kontoret finnes på nettsiden: www.lolelandskap.no samt Instagram Lo:Le/Facebook Lo:Le.

Lo:Le har kontorplass i gamlebyen Skansen i Tromsø i arkitekturfellesskapet KOOP Verftet, som vi deler med 3 andre firmaer. Det er et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte fagfolk. Lo:Le tilbyr stor grad av medvirkning i alle faser av prosjekter og prosesser, fleksibilitet i forhold til arbeidssituasjon, varierte oppgaver og målrettet faglig påfyll.

Lo:Le ønsker å ansette noen som har:
•   Utdannelse som landskapsarkitekt(evt. hybrid kombinert med annen relevant fagutdannelse
     med +5 års erfaring (ikke absolutt krav, min. 2 år).
•   Norsk (evt. svensk/dansk) språkkompetanse, både muntlig og skriftlig
•   Sterk formgivningsevne og formingslyst
•   Erfaring med byggeoppfølging og detaljprosjektering
•   Ansvarsfull og systematisk tilnærming til sine oppgaver
•   Faglig engasjement og humør - et ønske om å bidra positivt til både design og prosesser.
•   Ønske om å jobbe som team og være en del av et tverrfaglig kontorfellesskap.

Søknad sendes innen 22.12 til Mari Bergset: e-post
Søknader vil vurderes løpende.

Vi gleder oss til å høre fra deg!