Norske arkitekters landsforbund Oslo Søknadsfrist: 03.09.2017

Redaksjonell medarbeider /​ fagredaktør

NAL søker redaksjonell medarbeider /​ fagredaktør til Arkitektur N

Vi søker etter en engasjert arkitekt med stor innsikt i faget, godt nettverk og god formidlingsevne for å delta i det redaksjonelle arbeidet med Arkitektur N. Fagredaktøren har arkitektfaglig ansvar for utvikling og produksjon av alle deler av bladet i samarbeid med redaktør og redaksjonen forøvrig.

Stillingen er en deltidsstilling på 50-80%. Stillingsbrøken kan diskuteres. Tiltredelse ønskes så raskt som mulig etter 1. oktober 2017. Detaljene i stillingens oppgaver og ansvarsområder vil avhenge av søkerens kompetanse. Det vil være en stor fordel med fagbakgrunn fra arkitekturfag, men kandidater med annen bakgrunn kan også komme i betraktning.

Arkitektur N har i mange år presentert og diskutert hele bredden av arkitektvirksomhet i Norge – fra studentprosjekter til arkitekturforskning, fra prosjektpresentasjoner til fagteori og -historie. Tidsskriftet presenterer et utvalg av den nye arkitekturen som bygges i Norge, og diskuterer de ulike aspektene av norsk arkitektur i artikler, intervjuer og byggomtaler. Arkitektur N skal holde den høyeste faglige kvalitet på innhold og utforming, og samtidig synliggjøre og diskutere arkitektenes samfunnsbidrag for et bredt publikum, ikke minst i forhold til sosial og miljømessig bærekraft.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt redaktør Ingerid Helsing Almaas på e-post
tel. 915 83 648.

Søknad med CV sendes NAL ved administrasjonsleder Ragnhild Ølstad, e-post 
Søknadsfrist: 3. september 2017
 
Arkitektur N er medlem av Fagpressen og Norsk tidsskriftforening og drives etter redaktørplakaten. Arkitektur N er godkjent som vitenskapelig tidsskrift på Nivå 1 og publiserer fagfellevurderte forskningsartikler. Arkitektur N er annonse- og abonnementsfinansiert og må forholde seg til et skiftende annonse- og mediemarked. Arkitektur Ns formålsparagraf finner du her
 
Arkitektur N, Josefines gate 34, NO-0351 Oslo. Tel. 23 33 25 00. www.arkitektur-n.no