Dyrvik Arkitekter AS Oslo Søknadsfrist: 22.08.2017 www.dyrvik.no

Arkitekter

Arkitekter søkes

Dyrvik Arkitekter AS er inne i en spennende utvikling og søker etter ambisiøse, engasjerte, selvstendige og dyktige arkitekter som vil være med på denne reisen.

Fra vår nye base midt i Oslo sentrum tar vi del i et stort mangfold av plan- og byggeoppgaver, og de aller fleste prosjektene våre er resultater av førstepremier i konkurranser.

I dette store oppgavespennet oppstår det mange nye oppdagelser og erkjennelser som er med på å berike hver enkel oppgave og vårt fag. Sentralt tema er bl.a. urban bokvalitet og sosial bærekraft. Vi samarbeider tett med andre fagmiljøer og søker et arbeidsfellesskap basert på trivsel, kompetanseutvikling og - deling, og der alle er medeiere av det ferdige produkt.

Det gode lagarbeid, der hver enkelt blir sett og hørt, er sentralt for oss. Vi er opp mot 50 personer og søker å være i fronten til å utvikle faget.

Vi søker arkitekter som:
•    Er nyutdannede og nysgjerrige, formingssterke og dyktige på konseptutvikling.
•    Har mer enn 6 års erfaring, gjerne fra boliger, kulturhus, idrettsbygg og har glede av og erfaringer med bygging i massivtre og utvikling av nye konstruksjoner.

Vi prosjekterer i Revit og Rhino.

Tiltredelse snarest mulig og søknadsfrist er 22. august 2017

Spørsmål og søknad med CV/referanser til Dyrvik Arkitekter AS v/ Julie Gjermundsen e-post
Telefon 22 99 91 00

www.dyrvik.no