HLM arkitektur Bergen www.hlm.no

Arkitekter

HLM arkitektur søker ambisiøse arkitekter til vårt team i Bergen og til vårt nystartede kontor på Voss

HLM arkitektur er ambisiøse og opptatt av god arkitektur.
Vi har oppdrag over hele landet og er i sterk vekst. Vi er nå i underkant av 20 ansatte.
Vi har kontorer midt i Bergens historiske sentrum og et nytt avdelingskontor på Voss.
Vi har prosjekter med stor variasjon i skala og kompleksitet: fra universitet, skoler, boligområder, til små boliger og møbler.
Kontoret deltar i mange prosjektkonkurranser, både pris- og designkonkurranser, samt i inviterte konkurranser.
Vi har vunnet en rekke av disse konkurransene og blitt tildelt priser for våre gjennomførte prosjekter.
Vi arbeider i team og bruker varierte arbeidsmetoder. Både i fysiske modeller, skisser og 3d-modeller.
Vi er mye på byggeplassen med oppfølging av våre prosjekter.
 
Noe for deg?
 
HLM arkitektur søker arkitekter, gjerne med erfaring fra prosjektering og oppfølging av prosjekter fra A til Å.
Arbeidsoppgavene vil variere fra skisseprosjektering, til arbeidstegninger og byggeplassoppfølging.
Vossakontoret deltar i ukentlige møter i Bergen og må regne med å jobbe i team som omfatter både Bergen og Voss.  
 
Til teamet i Bergen ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
•    Sivilarkitekt/ Master i arkitektur
•    Minimum 3 års erfaring
•    Prosjekteringserfaring i 3D modellering (vi bruker Revit)
•    Formsikker og med høye faglige ambisjoner
•    Analytisk og strukturert
•    Samarbeidsvilje og gode kommunikasjonsevner
 
Til teamet på Voss ønsker vi følgende kvalifikasjoner:

•    Sivilarkitekt/ Master i arkitektur
•    Minimum 3 års erfaring
•    Erfaring fra selvstendig prosjektutvikling
•    Prosjekteringserfaring i 3D modellering (vi bruker Revit)
•    Formsikker og med høye faglige ambisjoner
•    Analytisk og strukturert
•    Samarbeidsvilje og gode kommunikasjonsevner
•    Gode ski-ferdigheter eller kompetanse i ekstremsport generelt 😊

Vi tilbyr:
•    Gode arbeidskollegaer i lyse romslige lokaler midt i Bergen sentrum, eller på Voss i moderne kontorbygg på Tvildemoen.
•    Et godt og frodig miljø med mange personligheter fra mange nasjoner.
•    Konkurransedyktige vilkår
•    Gode utviklingsmuligheter

Portefolie og CV sendes til Marlies Lekven: e-post
Søknadsfrist: Snarest
Merk søknad med ‘Bergen’ eller ‘Voss’.