KONTUR AS Oslo, Gjøvik www.kontur.as

Arkitekter søkes

Arkitekter søkes i Gjøvik og Oslo

KONTUR AS opplever en god tilstrømning av store og spennende arkitektoppdrag for private og offentlige institusjoner. Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse innen arkitekt- og designfagene. Vi ønsker å ansette personer med interesse for og erfaring med alle spektre av våre arbeidsoppgaver fra design- og utviklingsfasene til gjennomføring og oppfølging av våre prosjekter. Vi har i dag 16 engasjerte medarbeidere, fordelt med 10 på Gjøvik og 6 i avdeling Oslo.

Du må trives med å jobbe i team med et tverrfaglige og kreativt miljø, hvor det å spille på lag med de andre faggruppene ved vårt kontor vil stå sentralt.

Din arbeidsplass vil enten være på Gjøvik eller i Oslo, avhengig av hvor du bor. Primært ønsker vi en person i Oslo og en på Gjøvik.

Du vil ha stor mulighet for å kunne påvirke din egen jobbsituasjon og utvikling. Vi legger vekt på å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med gode rammebetingelser for å trives og kunne gjøre en god jobb.

Vedrørende digitale ferdigheter er god kunnskap nødvendig. Våre tegneprogrammer er Autocad / Revit.

Dersom du føler dette er noe for deg, send CV og referanser til
daglig leder Roar Jacobsen: e-post  eller Erik Brett Jacobsen: e-post

Kontakt
Roar Jacobsen eller Erik Brett Jacobsen
Arkitekter MNAL
+47 416 05 880 / +47 416 05 889

KONTUR AS /
Strandgata 13C,2815 Gjøvik / Rådhusgata 4, 0151 Oslo

www.kontur.as