Noark arkitekter Oslo Søknadsfrist: 31.01.2018 www.noark.no

Arkitekter

noark søker arkitekter.

Noark arkitekter opplever en økende arbeidsmengde og søker to arkitekter for snarlig tiltredelse.Vi søker en arkitekt med ca. 10 års erfaring som kan fungere som prosjektansvarlig, og en arkitekt med ca. 5 års prosjekteringserfaring.

Vår hovedoppdragsgiver er Statsbygg, og prosjektene vi jobber mest med er:
Byggearbeider i regjeringsbygningene R5 og R6, og byggearbeider i Regjeringens representasjonsanlegg RRA.

Prosjekteringsarbeidet foregår i et prosjektkontor i tverrfaglig samarbeid.
Kontoret ligger sentralt,og nær regjeringskvartalet.

Vi søker deg som har
-    God erfaring med bruk av Autocad
-    Erfaring med Excel
-    Erfaring med Indesign og Photoshop
-    Erfaring med beskrivelse i G-prog er en fordel

Vi kan tilby
-    Gode muligheter for faglig utvikling og spesialisering
-    Nært samarbeid med alle fagdisipliner RIB, RIV, RIE og RIIKT

For nærmere informasjon kontakt:
Margrethe Tolo
e-post

Søknad med CV og portfolio sendes til e-post snarest og senest 31.01.2018.

Søkere må snakke og skrive flytende norsk, og helst være norske statsborgere. Arbeidet som skal utføres omfattes av sikkerhetsloven og ansatte må sikkerhetsklareres av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Sikkerhetsklarering tar ca. 2 mnd. men er vanskeligere og mer tidkrevende for utenlandske statsborgere.
 
Applicants must be fluent in Norwegian, written and spoken, and preferably Norwegian nationals. The work is covered by “Sikkerhetsloven” (the law of State security), and employees will have to be approved by The National Security Authority, this takes app. 2 months but is more problematic and takes longer time for foreign nationals.