Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo Søknadsfrist: 28.01.2018

Seniorarkitekt

Seniorarkitekt - Avdeling for områdeutvikling, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Avdeling for områdeutvikling består av 6 geografiske enheter og en stab. Vi saksbehandler utbyggingsprosjekter fra private og offentlige forslagsstillere, og vår viktigste oppgave er å bidra til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende områder. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Arbeidet foregår i tverrfaglige enheter.

Vi søker en engasjert medarbeider med arkitektur- og byformingskompetanse til avdelingens fjordbyenhet, som har svært interessante byutviklingsoppgaver innenfor Fjordbyen med Norges største knutepunkt Oslo S og byens kanskje mest profilerte byutviklingsområde; Bjørvika, samt byutviklingsområdene på Filipstad og Skøyen. Oppgavene spenner fra krevende overordnede dialogprosesser til konkrete og viktige avklaringer om detaljløsninger.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Arbeidsoppgaver

•    Saksbehandle store og mindre byggesøknader, samt innsendte detaljreguleringsplaner, deriblant saker
      med høy kompleksitet og spesielle faglige utfordringer.     
•    Representere etaten i møter, veilede og bidra til ekstern informasjon og orientering om Fjordbyen.     
•    Ha ansvar for og bidra til å utvikle gode faglige prosesser, diskusjoner og konklusjoner, både internt og med eksterne.

Kvalifikasjoner
•    Høyere utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som byplanlegger,
      sivilarkitekt eller landskapsarkitekt.     
•    God byplanfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og byformingskompetanse     
•    Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet     
•    Meget god fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig     
•    Det er ønskelig med illustrasjonskompetanse

Personlige egenskaper
•    Du har evne til å gjøre gode faglige vurderinger rundt byutvikling og byforming     
•    Du er uredd og har evne til å drive frem gode faglige prosesser     
•    Du samarbeider og kommuniserer godt med andre, både med kolleger og i eksterne møter 
•    Du er effektiv og strukturert

Vi tilbyr
•    Norges største miljø innen plan- og byggesaksbehandling     
•    Hektisk, men godt arbeidsmiljø     
•    Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo     
•    Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår     
•    Fleksitid     
•    Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom     
•    Lønnstrinn fra 49-55 som tilsvarer fra kr 617 300 til kr 693 200 pr. år

Kontaktinfo:
Anne Torill Halse
fung. enhetsleder
Tlf 992 67 589

Les mer
Søk på stillingen

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.


Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.


Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.