Agraff arkitektur AS Trondheim Søknadsfrist: 28.02.2018 agraff.no

Landskapsarkitekt

Agraff arkitektur AS søker en engasjert og dyktig LANDSKAPSARKITEKT til vårt kontor i Trondheim.

Vår oppdragsmengde er økende, og akkurat nå arbeider vi med flere og store byromprosjekt, skoleanlegg og nærmiljøanlegg over hele landet.

Vi ønsker oss
•    en person med profesjonell prosjekteringserfaring
•    med kompetanse innen både konseptutvikling og praktisk prosjektering
•    med evne til å løse utfordringer
•    med gode formidlingsevner
Spesielle kompetanseområder vil kunne tillegges spesiell vekt.

Vi tilbyr
•    Utfordrende, mangfoldige og morsomme arbeidsoppgaver
•    Et spennende, flerfaglig og veldig godt sosialt miljø
•    Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
•    Fleksibel arbeidstid

Søknadsfrist: 28.02.2018.
Søknad: Søknad med CV og portefølje sendes på e-post 

Kontaktperson for spørsmål: 
Daglig leder Johannes Smidt, +47 92 20 67 52, e-post 
Faglig leder landskap Jan Løvdal, +47 970 33 931, e-post
Alle søknader behandles konfidensielt.

www.agraff.no

Agraff arkitektur er en flerfaglig arkitekturbedrift som har etablert seg med helhetlig utforming av planer, bygninger og landskap. Agraff har opparbeidet en mangfoldig portefølje, med nasjonalt og internasjonalt anerkjente prosjekt.

Agraff består av landskapsarkitekter,  arkitekter og reguleringsarkitekter, og bruker bredden av denne kompetansen i prosjektene.

Agraff vil at vårt arbeid skal skape positive endringer for mennesker og samfunn. Agraff har et særlig våkent blikk for kvalitetene som oppstår når landskap og byggverk får dra veksler på hverandre, når man forankrer prosjektet i lokalmiljøet, og når man er ekstra oppmerksom på hvordan menneskene skal bruke de stedene vi skaper.

Agraff AS teller 15 ansatte, fordelt på 8 arkitekter, 6 landskapsarkitekter og 1 agrator (kontorkoordinator). Agraff arkitektur er en del av Atelier Ilsvika SA, et kreativt fellesskap som i dag består av drøyt 50 personer med jobber innenfor foto, design, ingeniørfag, produktutvikling, teknologi, billedkunst, utsmykning, illustrasjon, tekst, journalistikk og arkitektur. Det tverrfaglige samarbeidet gir oss økt kunnskap, utvikler oss profesjonelt og gjør prosjektene sterkere og mer kreative.

Hjemmeside Agraff AS: www.agraff.no   
Hjemmeside Atelier Ilsvika: www.atelierilsvika.no