Ås kommune Ås Søknadsfrist: 04.06.2018 www.as.kommune.no

Areal- og samfunnsplanlegger

Ås kommune søker areal- og samfunnsplanlegger

Ås kommune er i sterk vekst. Etablering av Follobanen og nytt større universitet er bakgrunnen for at Ås sentrum er pekt ut som 1 av 6 regionale byer i Akershus. Universitetet, nærhet til hovedstaden, gode kommunikasjoner, gode forutsetninger for landbruket og en rik kulturminnearv gir kommunen mange muligheter. Samtidig stiller dette store krav til kommunen som aktiv samfunnsaktør og planmyndighet. Vi kan derfor by på spennende og komplekse oppgaver innen arealplanlegging, by- og samfunnsutvikling. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar til en fremtidsrettet utvikling av Ås-samfunnet.

Kvalifikasjoner:
Masternivå innenfor relevante fagområder som arealplanlegging, arkitektur, fysisk planlegging etc.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Plan- og utviklingsavdelingen holder til i Ås rådhus sentralt i Ås sentrum. Avdelingens oppgaver omfatter overordnet kommuneplanlegging og detaljplanlegging, samt strategisk planlegging innenfor fagområdene miljø og næring. I tillegg til leder, består avdelingen av fire arealplanleggere/arkitekter, miljørådgiver og næringsrådgiver.

De viktigste arbeidsoppgavene for ny medarbeider vil være overordnet planlegging med spesiell vekt på å koordinere arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel fra utarbeidelse av planstrategi og planprogram og fram til endelig vedtak. Det innebærer blant annet:
•    eget planfaglig utredningsarbeid
•    etablering av internt og eksternt samarbeid med relevante fagpersoner og aktører
•    gjennomføring av medvirkningsprosesser
•    vurdere behov for og styre eventuelt innleid kompetanse

Vi ønsker deg som:
•    har erfaring fra kommunal planlegging
•    er serviceinnstilt, kvalitetsbevisst og løsningsorientert
•    har evne til å arbeide effektivt, både selvstendig og i team
•    har god skriftlig og muntlig framstillingsevne (norsk)
•    er omgjengelig og har gode kommunikasjonsevner

Hos oss får du:
•    varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
•    et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer med høy kompetanse
•    lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk
•    gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Kontakt
Ellen Grepperud Plansjef
Tlf 64962071 / 994 42 252

Les mer og søk på stillingen

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ås kommune har 1600 ansatte som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.