NORDBOLIG Hamar Søknadsfrist: 03.02.2019 www.nordbolig.no

Arkitekt og ingeniør/​ teknisk tegner

NORLYS Arkitektur AS søker arkitekt og
ingeniør/​teknisk tegner

NORDBOLIG er i en meget god utvikling og vi søker derfor en arkitekt samt en ingeniør/teknisk tegner til vårt arkitektkontor Norlys Arkitektur AS. Vi holder til på Nordboligs hovedkontor i Hamar.

NORDBOLIG er en fremoverlent boligutvikler med fokus på fremtidsrettede løsninger, og bærekraftig boligbygging. Hos oss vil du finne et kompetent, hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningsveier.

ARKITEKT

Hovedarbeidsoppgavene:
•    Arkitektfaglig bistand
•    Boligprosjektering
•    Utarbeidelse av arbeidstegninger og detaljer
•    Konseptutvikling, mulighetsstudier

Dine ønskede kvalifikasjoner:
•    Utdanning som arkitekt på masternivå
•    Har grunnleggende kunnskaper med nødvendig programvare Revit.
•    Har gode formidlings- og kommunikasjonseenskaper    
•    Evner å være et positivt bidrag i teamet og har god samarbeidsevne  
•    Interesse for boligarkitektur og detaljer
•    Gode norskkunnskaper: skriftlig og muntlig
•    Er engasjert og lærevillig

Vi tilbyr den rette:
•    Konkurransedyktige betingelser
•    Varierte og spennende prosjekter
•    Gode muligheter for faglig oppdatering og påfyll
•    Godt tverrfaglig arbeidsmiljø  

For ytterligere informasjon; kontakt Cathrine Hval Foss på telefon 922 37 056

Søknad med CV sendes til e-post  
Søknadsfrist 03.02.19
 
INGENIØR/TEKNISK TEGNER

Stillingen ligger i NORLYS Arkitektur as og er en del av konsernets tekniske avdeling. Kontorplass vil bli på Hamar. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:
•    Byggemeldingstegninger, inkl. situasjonskart og terrengprofiler
•    Arbeidstegninger og detaljprosjektering
•    Enkle beregninger/dimensjonering av bærende konstruksjoner
•    Etter hvert ta i bruk åpen BIM i interaksjon med øvrige prosjekterende fag
•    Videreutvikling av detaljer/byggesystem

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:
•    Byggingeniør/Teknisk fagskole
•    Relevant praksis og erfaring med bruk av tegneprogrammet Revit, gjerne også BIM
•    Bakgrunn fra tømrerfaget er ønskelig
•    Kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
•    Evne til å arbeide planmessig, strukturert og effektivt
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

For øvrig tilbyr vi:
•    Gode muligheter for personlig utvikling i et dynamisk og fremoverlent miljø
•    Å bli del av et selskap i en tradisjonsrik men svært spennende bransje som står overfor store endringer fremover, hvor vi ønsker å ta en ledende posisjon
•    Gode lønns- og pensjonsvilkår

 For ytterligere informasjon, kontakt Stein Arne Nørstebøen på telefon 91 37 45 40

Søknad med CV sendes til: e-post 
Søknadsfrist 03.02.19

NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen som jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Gruppen har hovedkontor på Hamar, ca 75 ansatte, sunn økonomi og
hadde en omsetning på ca 317 mill. kroner i 2017.
Vi har eksistert siden 1992, har base i Hamar, og har gjennom årenes løp utviklet en sunn og solid økonomi. Vi har for lenge siden erkjent at for å lykkes i vår fremgang er vi avhengige av å ha dyktige og motiverte medarbeidere og samarbeidspartnere rundt oss. Derfor ønsker vi å legge forholdene best mulig til rette for at de skal trives, både i form av et trygt og godt sosialt arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver som gir egenutvikling og tett samarbeid. På denne måten har vi blitt en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekker oss den beste kompetansen. Dette gjør oss til en naturlig samarbeidspartner for flere og flere.