Oslo kommune, Byantikvaren Oslo Søknadsfrist: 30.06.2019 www.oslo.kommune.no

Antikvar - Byantikvaren

Byantikvaren har ledig en fast stilling som antikvar

Byantikvaren er Oslo kommunes faginstans i alle spørsmål som gjelder bevaring av faste kulturminner – det vil si antikvarisk verdifulle bygninger, anlegg, arkeologiske lokaliteter, kulturmiljøer og kulturlandskap. Byantikvaren er delegert fylkeskommunal myndighet etter Lov om kulturminner. Etaten hører til i byutviklingssektoren, er underlagt Byrådsavdeling for byutvikling og har 26 faste stillinger.

Byantikvaren har et sterkt og engasjert fagmiljø med bl.a. arkitekter, kunsthistorikere, arkeologer og etnologer. Etaten har utfordrende oppgaver som spenner fra byutviklingsspørsmål til bevaringsmetoder, noe som også medfører en høy medieprofil.

Oslo kommune ønsker at arbeidsplassene skal preges av mangfold, og at de ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

En av våre antikvarer er blitt avdelingsleder. Det er derfor ledig en fast stilling som antikvar hos Byantikvaren.

Arbeidsoppgaver
•   Stillingene omfatter rådgivning og saksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven og kulturminneloven
•   Medarbeideren skal bidra til fagutvikling samt medvirke i etatens alminnelige plan- og utredningsarbeid
•   Medarbeideren skal representere etaten i møte med tiltakshavere og andre aktører

Kvalifikasjoner
•   Det kreves universitets-/høyskoleutdanning innen arkitektur eller kulturhistoriske fag (nyere tids kulturminner)
•   Søkere med annen høyere utdanning og lengre erfaring fra nyere tids kulturminneforvaltning vil også bli vurdert
•   Erfaring fra kulturminneforvaltning vektlegges
•   Kjennskap til Oslo og byens historie vektlegges
•   Erfaring med reguleringsplanarbeid vektlegges
•   Erfaring fra prosjektering, kart/tegneprogrammer, bygningsvern og ENØK vil også være relevant.

Utdanningsnivå
•   Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper
•   God språkføring, skriftlig og muntlig
•   Analytiske evner
•   Samarbeidsevner
•   Gjennomføringsevne
•   Serviceinnstilling

Vi tilbyr
•   En spennende jobb i en by i sterk utvikling
•   Et av Norges mest sentrale faglige miljøer innenfor kulturminnevernet
•   En arbeidsplass i hyggelige, historiske omgivelser
•   Fleksitidsordning
•   Lønnstrinn 41 - 55
•   Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger

Kontaktinfo:
Hogne Langset
Avdelingsleder
Tlf 932 69 757

Janne Wilberg
Byantikvar
Tlf 916 06 211


Søknadsfrist: 30.06.2019

Les mer
Søk på stillingen