Norconsult Bergen Bergen Søknadsfrist: 15.12.2021 Hjemmeside

Norconsult Bergen søker Landskapsarkitekter

Norconsult søker etter nye medarbeidere til avdeling Arkitektur og Landskap i Bergen.

Bergenskontoret utgjør et tverrfaglig miljø på ca. 220 medarbeidere, samlokalisert i Bergen sentrum.
Avdeling Arkitektur & Landskap har i dag 35 medarbeidere og økende oppdragsmengde.

Vi kan tilby et kreativt og godt arbeidsmiljø, stort spenn i arbeidsoppgaver og spennende prosjekter i alle faser.

Norconsult er eid 100% av de ansatte, noe som skaper medinnflytelse, åpenhet og medansvar.

  • Vi søker etter gruppeleder for Landskapsarkitektgruppen.
  • Vi søker etter Landskapsarkitekt med 5-10 års arbeidserfaring.

Landskapsarkitektene har Civil 3D som hoved-produksjonsverktøy.

Utover det bruker vi en rekke andre visualiseringsprogrammer og vil vektlegge god visuell fremstillingsevne.

Søknadsfrist: 15. desember 2021
For mer informasjon og for å søke stillingene, se: www.norconsult.no/karriere

Spørsmål kan rettes til Avdelingsleder Pål Bjørkhaug: pal.bjorkhaug@norconsult.com Mob: 45 40 45 45.