Norconsult AS Stavanger Søknadsfrist: 01.01.2022 Hjemmeside

Norconsult Stavanger søker Sivilarkitekt

Er du vår nye medarbeider? Vi søker deg som ønsker å være en del av et kreativt og tverrfaglig miljø ved avdelingen Plan-Arkitektur-Landskap i Stavanger.

Stavangerkontoret er et tverrfaglig miljø på ca. 100 medarbeidere med kontorsted i Jåttåvågen, Stavanger.

Avdeling Plan-Arkitektur-Landskap har i dag 20 medarbeidere og økende oppdragsmengde. Vi er del av nasjonalt nettverk med over 500 arkitekter.

Vi arbeider for tiden med mange ulike oppgaver, fra mulighetsstudier til detaljprosjektering av og prosjekter i alle faser.

Norconsult er eid 100% av de ansatte, noe som skaper medinnflytelse, åpenhet og medansvar.

  • Vi søker etter arkitekter (master) fortrinnsvis med 5-10 års arbeidserfaring eller mer.

Søknadsfrist: 1. januar 2021
For mer informasjon og for å søke stillingen, se: www.norconsult.no/karriere

Spørsmål kan rettes til Avdelingsleder Solbjørg Sandve: solbjorg.sandve@norconsult.com Mob: 932 289 11.