Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Søknadsfrist: 04.01.2019 www.regjeringen.no/no/dep/kmd

Nye medarbeidere

Vil du bidra til å utvikle norsk by- og arealpolitikk?

Vi søker etter initiativrike, dyktige og selvstendige medarbeidere  til to faste stillinger i planavdelingen i Kommunal- og  moderniseringsdepartementet. Avdelingen har ansvaret for forvaltning, utvikling og veiledning av plandelen av plan- og bygningsloven, og vi består av medarbeidere med bred  kompetanse innenfor samfunns- og arealplanlegging.

Hos oss vil du få være med på viktige utviklings- og   forvaltningsoppgaver innenfor byutvikling og arealpolitikk, i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Avdelingen er teamorganisert, og du kan regne med stor variasjon i arbeidsoppgavene og gode faglige utviklingsmuligheter.

Du som søker må ha relevant arbeidserfaring. Du må også ha  utdanning på masternivå innen arealplanlegging, arkitektur,  landskapsarkitektur, samfunnsfag eller naturvitenskap.

Søknadsfristen er 4. januar 2019

Les mer og søk her: www.jobb.dep.no/kmd