KB arkitekter Tønsberg www.kbarkitekter.no

Landskapsarkitekter, Arkitekter og Praktikant

KB arkitekter søker landskapsarkitekter,
arkitekter og praktikant

KB arkitekter går inn i en spennende og travel periode. Vi søker derfor etter arkitekter og landskapsarkitekter som ønsker å være med å utvikle vårt kontor og våre prosjekter. Vi tilbyr et faglig sterkt miljø med mange engasjerte og hyggelige kollegaer. 

Landskapsarkitekter
Kontoret ønsker å styrke sin kompetanse og søker dyktige og kreative landskapsarkitekter. 

Kvalifikasjoner
•   Masterutdannelse og minst 5 års erfaring
•   Evne til å tenke konseptuelt og arbeide godt i team
•   Erfaring fra alle faser av et prosjekt
•   Erfaring med BIM og 3D-modellering

Arkitekter
Vi søker arkitekter som er engasjerte og kan ta selvstendig ansvar for prosjekter og kunderelasjoner. Erfaring med og interesse for bærekraftig arkitektur og transformasjon vektlegges.

Kvalifikasjoner
•   Masterutdannelse og minst 5 års erfaring 
•   Formsikker og med høye faglige ambisjoner
•   Evne til å jobbe selvstendig og lede prosjekter
•   Erfaring med BIM og gode ferdigheter innen ArchiCad og andre 3D-modelleringsverktøy

Vi tilbyr interessante og varierte oppgaver, godt faglig miljø og gode betingelser. KB arkitekter har i dag 27 ansatte og holder til i trivelige lokaler i Tønsberg sentrum.

Søknad sendes ellila@kbarkitekter.no snarest.