Hamar kommune Hamar Søknadsfrist: 25.09.2019 www.hamar.kommune.no

Planlegger /​ arkitekt

Hamar kommune søker planlegger / arkitekt
- By, miljø og arbeid

Det skjer mye spennende i Hamar knyttet til byutvikling, og vi har behov for å rekruttere en ny medarbeider til arealplanavdelingen. Det er de siste årene gjort betydelige investeringer og oppgraderinger av gater og byrom, tidligere industri- og jernbaneområder er under omforming til nye bydeler, og det planlegges for dobbeltspor på jernbanen gjennom byen, med mulig flytting av jernbanestasjonen. Hamar oppleves som et attraktivt sted å investere for utbyggere, og som bosted har Hamar både nærhet til Mjøsa og til snøsikkert skiterreng. I tiden framover skal vi ta tak i viktige og spennende planoppgaver som revidering av sentrumsplan, mobilitetsplan og kulturminneplan, og det skal planlegges for realisering av nye store boligområder i tråd med nylig vedtatt kommuneplan (2018-2030). Vil du bidra i dette arbeidet og bli en del av et byplanmiljø hvor du får jobbe med helhet og følge sakene fra start til slutt?

Arbeidsoppgaver
•   Prosjektledelse for kommunale planprosesser (områdereguleringer, kommunedelplaner, strategiarbeid), og samarbeid med aktuelle aktører. Utbyggingsavtaler. Mulighetsstudier og illustrasjonsarbeid. Veilede og ha dialog med private utbyggingsaktører og håndtere saksbehandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven. Medvirke i nasjonale, regionale og interkommunale prosjekt og samarbeid. Planlegge åpne møter og medvirkningsprosesser.

•   Oppgavene vil bli tilpasset de aktuelle medarbeidernes kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner
•   Vi søker etter kandidater med kompetanse tilsvarende mastergradsnivå innenfor arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme, geografi, mobilitet, prosjektledelse eller tilsvarende. Vi ser gjerne at du har erfaring fra privat eller offentlig planlegging, men både erfarne og nyutdannede er velkomne til å søke.

•   Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Utdanningsnivå
•   Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
•   Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
•   Evne til å se helhet
•   Kunne ta initiativ og jobbe systematisk
•   Både jobbe godt i team og jobbe selvstendig

Vi tilbyr
•   Interessante og utfordrende oppgaver
•   Et godt arbeidsmiljø
•   Gode faglige utviklingsmuligheter
•   Offentlig tjenestepensjonsordning
•   Lønn etter avtale

Kontaktinfo:
Tone Wabakken
Fagleder arealplan
Tlf 481 86 424
tone.wabakken@hamar.kommune.no

Søknadsfrist:
25.09.2019

Les mer og søk på stillingen


Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens rundt 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstsvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Kommunen har som visjon å være Innlandets urbane hjerte. Kommunen og byen skal være hovedpulsen i regionen gjennom å være en bærekraftig mjøsby som satser på utvikling både for mennesker og næringsliv. Hamar kommune tar en aktiv rolle i utvikling av innlandsregionen, posisjonerer seg for ytterligere vekst og satser sterkt på byutvikling. Kommunen er en av regionens største arbeidsplasser, med sine 2500 ansatte. Verdiene som Hamar kommune representerer er Åpen, Pålitelig, Modig og Helhetlig.