Drammen kommune Drammen Søknadsfrist: 15.08.2018 www.drammen.kommune.no

Planleggere

Drammen kommune søker dyktige planleggere

Planleggere: arkitekt, landskapsarkitekt, veg-/trafikkplanlegger, geograf, arealplanlegger

Byplan har ca. 50 medarbeidere og tre avdelinger, Byggesak, Juridisk og Plan. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Drammen rådhus midt i Drammen sentrum.

Planavdelingen jobber med fysisk planlegging i hele spennet fra kommuneplanens arealdel via saksbehandling av innsendte planer, til planlegging av konkrete tiltak knyttet til trafikksikkerhet og tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende.

Vi søker deg med erfaring fra mobilitetsplanlegging og/eller komplekse planprosesser, som trives med å jobbe som fagperson i skillet mellom administrasjon, politikk og i dialog med kommunenes innbyggere, og som søker nye utfordringer i en kommune med mange store og spennende prosesser på gang; nytt sykehus i Drammen, Intercityutbygging og utvikling av store, sentrumsnære transformasjonsområder, men også deg som er ung og ambisiøs på egne og Drammens vegne.

Grønn mobilitet, kompleks arealplanlegging, bydelsutvikling, byform og byrom er noen stikkord som preger avdelingens aktivitet akkurat nå.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet, du vil bli kontaktet på forhånd slik at du evt. kan trekke søknaden.

Arbeidsoppgaver

•   Område- og kommunedelplaner
•   Strategisk plan- og utviklingsarbeid knyttet til byens fysiske omgivelser.
•   Mobilitet og trafikksikkerhet - spesielt tilrettelegging for syklende og gående -, byrom, grøntstruktur og kulturminner.
•   Deltakelse i andre tverrfaglige byutviklingsprosjekter knyttet for eksempel til boliginnovasjon, medvirkningsprosesser og klimatilpasning
•   Saksbehandling etter plan- og bygningsloven inkludert:
-  Veiledning av tiltakshavere/forslagsstillere
-  Oppstarts- og dialogmøter
-  Saksforberedelse for politisk behandling

Kvalifikasjoner
Utdanning på mastergradsnivå med fagbakgrunn som arkitekt, landskapsarkitekt, veg-/trafikkplanlegger, geograf, fysisk planlegger eller tilsvarende.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Utdanningsretning

•   Arkitekt / Design
•   Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

•   Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
•   Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv***

Personlige egenskaper
•   Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og forståelse for politiske prosesser
•   Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
•   Evne til å jobbe strukturert og metodisk
•   Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
•   Mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø.
•   Arbeidsplass sentralt i Drammen.
•   En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser.
•   Ledere som gir deg utviklingsmuligheter.
•   Lønn: Etter avtale.
•   Tiltredelse: Etter avtale.

Kontaktinfo:
Basma, Lene
Avdelingsleder Plan
e-post 

Heming R. Herdlevær
Virksomhetsleder
Tlf 905 94 674

Les mer og søk på stillingen


Drammen 2036 – større, smartere og sunnere


Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.