Nes kommune Årnes Søknadsfrist: 27.01.2020 www.nes-ak.kommune.no

Planrådgiver

Nes kommune har ledig en 100% fast stilling som planrådgiver og en 100 % vikariatstilling på et år

Vi søker deg som ønsker å jobbe i et aktivt miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. 

Fagruppen tilhører avdelingen Plan, byggesak og oppmåling (PBO), som ligger under kommunalområdet Samfunn og miljø. PBO har ansvar for følgende tjenester og oppgaver:  
•   Kommuneplanlegging, reguleringsplaner og tettstedsutvikling
•   Kulturminneforvaltning
•   Byggesaksbehandling
•   Geodata, oppmåling, deling og seksjonering 

Oppgavene er i dag fordelt på fire faggrupper: Byggesak, Plan, Geodata og Oppmåling. 

Faggruppe Plan har i dag 4 ansatte og har blant annet ansvar for behandling av reguleringsplaner, kommunedelplan, kommuneplanens arealdel, tettstedsutvikling, utbyggingsavtaler og kulturminner. Som planrådgiver hos oss får du en spennende jobb med mye fagansvar. Arbeidsfeltet er allsidig og variert, og oppgavene vil være knyttet til både saksbehandling, råd og veiledning. Utfordringene strekker seg fra urban utvikling av stasjonsbyen Årnes, videreutvikling av tettsteder og forvaltning av kulturlandskapet. Sammenhengen fra plan til byggesak og oppgaveløsning på tvers av fagfelt er viktig for oss. Dette ønsker vi at vår nye planrådgiver skal være med å videreutvikle. 

Arbeidsoppgaver
•   Saksbehandle reguleringsplaner og områdeplaner
•   Utarbeide kommunens egne planforslag
•   Veilede eksterne og interne i plan- og bygningsloven
•   Bidra i arbeidet med rullering kommuneplanen
•   Bidra i arbeidet med utbyggingsavtaler
•   Bidra i ekspropriasjonssaker m.m.

Kvalifikasjoner
•   Mastergrad innen relevante fagområder (arealplanlegging, by- og regionplanlegging, samfunnsgeografi, arkitekt/landskapsarkitekt, naturforvaltning mv.) Erfaring kan kompensere for manglende utdanning
•   Relevant praksis med plan og bygningsloven er ønskelig
•   Det er ønskelig med kjennskap til samspill mellom administrasjon og politikk
•   Beherske moderne IKT-verktøy godt
•   Gode norskkunnskaper med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
•   Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper
•   Du bør være analytisk og strukturert
•   Du må ha god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
•   Du må være løsningsorientert og god på samarbeid
•   Trives med høyt arbeidstempo
•   Trives med å omgås mennesker

Vi tilbyr
•   Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
•   Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
•   Mulighet for å jobbe tverrfaglig
•   En variert hverdag
•   Fleksibel arbeidstid
•   Lønn etter avtale
•   Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis.
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktinformasjon
Mona Helene Balterud
Avdelingsleder plan, byggesak og oppmåling
Tlf 479 97 994

Søknadsfrist:
27.01.2020

Les mer og søk på stillingen


Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av  23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. 
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her