Eidsvoll kommune Eidsvoll Søknadsfrist: 01.12.2017 www.eidsvoll.kommune.no

Plansjef

Er du vår nye plansjef?

Har du relevant fagkompetanse, interesse for kommune- og arealplanlegging og har lyst til å være med på å påvirke utviklingen i Eidsvoll? Da må du søke på vår ledige stilling som avdelingsleder på planavdelingen.

Stillingen er organisert som avdelingslederstilling i en egen avdeling underlagt virksomhet for kommunal forvaltning. Planavdelingen har i dag syv ansatte inkludert avdelingsleder.

Planavdelingen har ansvar for behandling av private reguleringsplaner og utarbeiding av arealplaner i kommunens egen regi. Dette inkluderer saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter. Planavdelingen har også ansvar for oppbygging og administrering av kommunens digitale arealplanbase, som er basert på GIS/LINE.

Kommunen ønsker en avdelingsleder som kan bidra til god, effektiv og riktig saksbehandling og delta aktivt i det spennende arbeidet med å utvikle Eidsvoll videre.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvar vil være:

Lede planavdelingen.
Delta i virksomhetsleder sitt lederteam med jevnlige ledermøter.
Videreutvikle en kompetent og effektiv planavdeling.
Delta i saksforberedelser til politisk behandling.
Kontakt og samarbeid med andre fagområder i kommunen, andre myndigheter, utbyggere og andre interessenter.
Informasjon og veiledning til kommunens innbyggere og næringsliv.

Kvalifikasjoner:

Det kreves høyere utdanning som arealplanlegger/landskapsarkitekt/ arkitekt/sivilingeniør/ingeniør/annet relevant fagområde, og det er ønskelig med relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

For de som søker på stillingen er det en stor fordel å inneha:
Ledererfaring
God planfaglig kompetanse og erfaring.
God kjennskap til og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. I
KT-kompetanse og erfaring med bruk av planleggingsverktøy.

Personlige egenskaper
God og tydelig leder
Motiverer og leder kvalifiserte fagfolk på en god måte.
Selvstendig og initiativrik.
Besluttsom.
Løsnings- og resultatorientert.
Flink til å prioritere og arbeide effektivt i en travel hverdag.
Høy etisk standard.
Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
Gode samarbeidsevner og dyktig teamarbeider.
Positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
Varierte og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter i tilknytning til kommunens utvikling
Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
Godt arbeidsmiljø
Flexitidsordning
Lønn etter avtale
Gode pensjonsordninger
Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Tilsetting i kommunen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søkeren kan påregne bruk av egen bil i tjenesten. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder: Tonje Bekkadal, tlf 66 10 71 37 / 91 11 04 41.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Les mer

Søk på stillingen

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda
Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nært Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo med blant annet to togavganger i timen fra Dal stasjon og tre togavganger i timen fra Eidsvoll stasjon. Kommunen har ca 24.500 innbyggere, og er en av fylkets raskest voksende kommuner med en årlig befolkningsvekst på ca 2,5%. Det skjer for tiden viktige endringer i kommunen, med betydelig boligbygging, fortetting, sentrumsutvikling, utbygging av offentlig tjenesteproduksjon og store infrastrukturprosjekter.