Skien kommune Skien Søknadsfrist: 14.04.2020 www.skien.kommune.no

Plansjef

Skien kommune søker plansjef

Informasjon om arbeidssted og stilling 
Fra 2020 er Skien regionhovedstad i det nye fylket Vestfold og Telemark. Skien kommune vil ta en aktiv rolle for at den nye regionen skal få økt vekst av arbeidsplasser, innbyggere og besøkende. I Skien sentrum er det en utviklingsoptimisme som vises i stor byggeaktivitet hos private og offentlige utbyggere. Som et av de ni største byområdene i landet er kommunene i Grenland nå klare for å forhandle en byvekstavtale med staten. Det gode samarbeidet mellom kommunen og aktørene i sentrum skal bygges videre ut når vi nå starter på arbeidet «Regionhovedstad Skien». 

Vi søker etter en faglig engasjert leder for kommunens planenhet. Enheten har til sammen åtte ansatte og kjerneoppgavene er utarbeidelse av overordnede arealplaner og saksbehandling av reguleringsplaner. Planenheten inngår i fagområdet By- og stedsutvikling med til sammen 50 kompetente medarbeidere som jobber med utvikling av kommunen. 

Arbeidsoppgaver 
Som leder har plansjefen det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for enheten. Du vil inngå i ledergruppen til fagsjef for by- og stedsutvikling sammen med enhetslederne for byggesak, byutvikling og landbruk og geodata. Plansjefen representerer fagområdet i det politiske utvalget for klima, miljø og byutvikling. 

Erfaring 
Det er ønskelig med erfaring fra ledelse, offentlig virksomhet og utviklings- og forbedringsarbeid. 

Utdanning 
Utdanning på masternivå innen fagområdene bygg, arkitektur eller arealplanlegging. 

Personlige egenskaper 
•   Er engasjert og tydelig som leder 
•   Er løsningsorientert og beslutningsdyktig 
•   Har gode evner til samarbeid og til å motiverte medarbeidere 
•   Har god forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon 

Vi tilbyr: 
•   Lønn etter avtale 
•   Gode forsikringsordninger og meget gunstig pensjonsordning 
•   Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver og muligheter for å være med å påvirke morgendagens samfunn 
•   Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse 

Søknadsfrist 14. april 2020.

For nærmere opplysninger kontakt byutviklingssjef Mette Gundersen, tlf 482 74 662 eller fungerende plansjef Solveig Foss Haugen, tlf 995 10 077.

For å søke på stillingen gå inn på Ledig stilling