Lund+Slaatto Arkitekter Oslo Søknadsfrist: 20.04.2020 www.lsa.no

Praktikanter​​

Lund+Slaatto Arkitekter søker praktikanter

Arkitektpraktikanter
Lund+Slaatto Arkitekter søker 1-2 arkitektpraktikanter i fulltidsstillinger for ett år med oppstart i august. Som praktikant hos oss jobber du hovedsakelig med prosjektrelatert arbeid, i tillegg har du oppgaver ifm. driften av kontoret sammen med 2-3 andre praktikanter.  Vi ser etter positive, dyktige, selvstendige og engasjerte arkitektstudenter med gode dataferdigheter - gjerne kjennskap til ArchiCad, SketchUp og Adobe-pakken (men det er ikke et krav). Søkere må ha studert arkitektur i minimum tre år og beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Stillingene er ikke rettet mot ferdigutdannede.

Interiørarkitektpraktikant
Lund+Slaatto Arkitekter søker en interiørpraktikant i fulltidsstilling for ett år med oppstart i august. Som interiørpraktikant jobber du hovedsakelig med prosjektrelatert arbeid sammen med kontorets interiørarkitekter, men også integrert i prosjekter med kontorets arkitekter. I tillegg har du oppgaver sammen med 2-3 arkitektpraktikanter ifm. driften av kontoret.  Vi ser etter positive, dyktige, selvstendige og engasjerte interiørstudenter med gode dataferdigheter- gjerne kjennskap til ArchiCad, SketchUp og Adobe-pakken (men det er ikke et krav). Søkere må ha studert interiørarkitektur eller tilsvarende i minimum tre år og beherske norsk språk muntlig og skriftlig.  Stillingen er ikke rettet mot ferdigutdannede.


Vi kan tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

Søknad med CV og portfolie/ utvalgte prosjekteksempler, samt evt. referanser sendes inn her.
Søknadsfrist er 20. april.

Se gjerne vår hjemmeside lsa.no for mer om kontoret, eller ta kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.