Prosjekt og utvikling, Asker kommune Asker Søknadsfrist: 09.09.2022 Hjemmeside

Prosjekt og utvikling - Prosjektledere bygg

Asker kommune har ca. 95.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker er landets 8. største kommune. I Asker legger vi FNs bærekraftsmål til grunn, satser på innovasjon og digitalisering, og legger til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi har utarbeidet ny temaplan for klima og miljø som vi jobber etter. I Asker skal vi gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.

Prosjekt -og utvikling er Asker kommunes prosjektenhet, og gjennomfører alle kommunens større bygg- og anleggsprosjekter. Virksomheten er delt i 2 avdelinger, en for bygg og en for anlegg med hver sin avdelingsleder. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid. I tillegg har virksomheten meget gode støttefunksjoner innen kvalitet, økonomi, miljø og merkantil. Det er totalt ca. 30 medarbeidere i virksomheten.

Vi trenger DEG til å utvikle Askers nye byggeprosjekter

For å planlegge og gjennomføre kommunens byggeprosjekter, søker vi en eller flere prosjektledere med relevant erfaring. Det er spesielt behov for prosjektledere for utvikling og tidligfaseplanlegging. Stillingen rapporterer til avdelingsleder bygg, og har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre byggeprosjekter i alle faser fra og med tidligfase til ferdigstillelse
 • gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser
 • utarbeide politiske saker for prosjektene
 • utvikle og gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet
 • ivareta kommunens ambisiøse klima- og miljøplan, FutureBuilt-krav og myndighetskrav ved planlegging/gjennomføring
 • foreta regelmessig rapportering av prosjektene
 • utarbeide og vedlikeholde enhetlige standarder for kommunale bygg, for de forskjellige tjenesteområdene
 • utstrakt samarbeid med svært mange virksomheter i kommunen og andre eksterne aktører og brukere

Kvalifikasjoner

 • master eller bachelor innen byggfag eller arkitektfaglig bakgrunn, evt. annen tilsvarende høyere utdanning
 • arkitektfaglig bakgrunn vil være spesielt relevant mht. tidligfaseplanlegging
 • lang dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring som prosjektleder i byggeprosjekter, der erfaring fra tidligfase vil vektes høyt
 • kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring
 • god generell byggfaglig kompetanse og økonomiforståelse
 • god kjennskap til og interesse for miljøkrav, bærekraftig materialbruk, miljøsertifisering og praktisk bruk av klimagassregnskap i prosjekter
 • god kjennskap til offentlig regelverk
 • solid kompetanse i tidligfaseplanlegging er spesielt ønskelig
 • flytende norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • har god evne til å arbeide selvstendig
 • har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere
 • har god gjennomførings- og beslutningsevne
 • har godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamfølelse
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Søknadsfrist: 09.09.2022

SØK PÅ STILLINGEN

Kontaktinformasjon
Klaus Øiseth
Avd. leder Prosjekt og utvikling
916 81 455
klaus.oiseth@asker.kommune.no

Stein Grimstad
Prosjekt- og utviklingssjef
957 71 212
stein.grimstad@asker.kommune.no

Michelle Leigh Svensson
400 40 878

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.


Webcruiter-ID:4539271719