Bane NOR SF* Oslo www.banenor.no

Prosjekteringsleder Offentlig Plan

Har du lyst til å være med å planlegge fremtidens jernbane?
Plan og utredning trenger Prosjekteringsleder
Offentlig Plan - Bane NOR SF - Bane NOR SF*

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur, blant annet hele InterCity-utbyggingen.

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Et bedre togtilbud vil legge til rette for god knutepunktsutvikling samtidig som tekniske anlegg som togparkering (hensetting) skal lokaliseres. Har du lyst til å være med på dette sammen med noen av våre beste jernbaneplanleggere og arealplanleggere har du muligheten til det nå!
Vi søker Prosjekteringsleder med ansvar for den offentlige planprosessen. Som del av vårt tverrfaglige prosjektteam vil du få varierte arbeidsoppgaver, og en unik mulighet til å bidra til utviklingen av framtidens transportsystem.

Prosjekteringsleder Offentlig Plan / Prosjektingeniør vil inngå i et team av planleggere som vil ha ansvar for oppstart og gjennomføring av planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven, herunder arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning.

Planutfordringene er knyttet til å skape gode tekniske løsninger samtidig som viktige samfunnshensyn som blant annet byutvikling, kulturminner, naturmiljø og naturressurser skal ivaretas. Som Prosjekteringsleder vil du ha en sentral rolle i arbeidet med kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning, og du vil få ansvar for at det formelle plandokumentet er et hensiktsmessig verktøy for videre planlegging. Arbeidet medfører utstrakt kommunikasjon med både planmyndigheter og andre offentlige og private aktører, og du vil ha ansvar for å skape og delta i gode medvirkningsprosesser.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med! Stillingene rapporterer til Prosjektsjef InterCity Vestfoldbanen.
Arbeidssted Oslo.

Arbeidsoppgaver
•    Lede og styre planarbeider innenfor definert ansvarsområde
•    Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
•    Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
•    Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser,
      med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven
•    Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt
•    Koordinere egne arbeider med strekningens øvrige prosjekteringsledere

Kvalifikasjoner
•    Høyere utdanning som sivilingeniør, ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
•    God kjennskap til Plan- og bygningsloven
•    Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk
•    Erfaring fra komplekse planprosesser vil være en fordel, gjerne knyttet til
      planlegging av byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak
•    Kunnskap og interesse for samspillet mellom jernbaneutvikling og byutvikling

Utdanningsretning
•    Arkitekt / Design
•    Ingeniørfag
•    Samfunns- og arealplanlegging
•    Bygg og anlegg
•    Utdanningstittel: Ingeniør/Sivilingeniøer

Personlige egenskaper
•    Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
•    Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker
      å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
•    Du er selvstendig og fleksibel
•    Du er god på tverrfaglig koordinering
•    Positiv innstilling med initiativ
•    Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og
      våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Språk
•    Norsk

Vi tilbyr
•    Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
•    Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
•    Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
•    Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
•    Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
•    Personal billett med NSBs tog
•    Vi flytter inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S i 2019   

Kontaktinfo:
Tron Skarpenes
Partner Assessit
+(47) 932 51 103

Kaja Eidet Eikeland
Partner Assessit
(+47) 468 63 913

Søk på stillingen

Søknadsfrist: Snarest