Skien kommune Skien Søknadsfrist: 14.04.2020 www.skien.kommune.no

Prosjektleder

Prosjektleder for kommuneplanens arealdel -
2 års engasjement

Informasjon om arbeidssted og stilling 
Fra 2020 er Skien regionhovedstad i det nye fylket Vestfold og Telemark. Skien kommune vil ta en aktiv rolle for at den nye regionen skal få økt vekst av arbeidsplasser, innbyggere og besøkende. I Skien sentrum er det en utviklingsoptimisme som vises i stor byggeaktivitet hos private og offentlige utbyggere. Som et av de ni største byområdene i landet er kommunene i Grenland nå klare for å forhandle en byvekstavtale med staten. Det gode samarbeidet mellom kommunen og aktørene i sentrum skal bygges videre ut når vi nå starter på arbeidet «Regionhovedstad Skien».

Vi søker etter en faglig engasjert person til å lede arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for to år. Den er kommunens viktigste verktøy for å sikre utvikling og vern av arealer. Planenheten har åtte medarbeidere og er en del av fagområdet by- og stedsutvikling sammen med byggesak, byutvikling, landbruk og geodata. Fagområdet har til sammen 50 kompetente og engasjerte medarbeidere. Arbeidet med arealdelen er tverrfaglig og forutsetter bredt samarbeid mellom mange av enhetene i kommunen. 

Arbeidsoppgaver 
Som prosjektleder har du ansvaret for å lede prosessen med det faglige grunnlaget for arealdelen, koordinering av arbeidet med andre planer, medvirkning, kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt. Du vil lede en prosjektgruppe som er tverrfaglig sammensatt.
 
Erfaring: 
Det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse, planlegging etter plan og bygningsloven og utviklings- og forbedringsarbeid. 

Utdanning 
Utdanning på masternivå innen fagområdene bygg, arkitektur eller arealplanlegging. 

Personlige egenskaper 
•   Er engasjert og tydelig som prosjektleder 
•   Er god til å formidle og kommunisere 
•   Har gode evner til samarbeid og til å motiverte medarbeidere 
•   Har god forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon 

Vi tilbyr: 
•   Lønn etter avtale 
•   Gode forsikringsordninger og meget gunstig pensjonsordning 
•   Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver og muligheter for å være med å påvirke morgendagens samfunn 
•   Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse 

Søknadsfrist 14. april 2020.

For nærmere opplysninger kontakt byutviklingssjef Mette Gundersen, tlf 482 74 662 eller fungerende plansjef Solveig Foss Haugen, tlf 995 10 077.

For å søke på stillingen gå inn på Ledig stilling