Lørenskog kommune Lørenskog Søknadsfrist: 18.03.2021 lorenskog.kommune.no

Prosjektleder/​arealplanlegger

Spennende mulighet: Led arbeidet med områderegulering for Lørenskog stasjonsområde

Prosjektleder/arealplanlegger - reguleringsavdelingen, teknisk sektor, Lørenskog kommune

Søknadsfrist: 18.03.2021
Arbeidsgiver: Lørenskog kommune
Sted: Lørenskog
Stillingstittel: Prosjektleder/arealplanlegger
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Søk på stillingen (Webcruiter)

Kommunen er i oppstartsfasen med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Lørenskog stasjonsområde, et spennende knutepunkt på grensa til Oslo kommune. Det pågår en omfattende utvikling tilgrensende planområdet med ny boligbydel, den nyetablerte skihallen SNØ og utvikling av "Snøbyen" med nærings- og kunnskapspark, boliger og hotell mm. Kommunen ønsker nå å legge rammene for en helhetlig utvikling av området nærmest Lørenskog stasjon gjennom utarbeidelse av en områdereguleringsplan, og ønsker en dedikert person til å lede dette planarbeidet. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i teknisk sektor - reguleringsavdelingen.

Lede arbeidet med å utarbeide områdereguleringsplan for Lørenskog stasjonsområde, herunder utarbeidelse av plandokumenter, utlysning av konsulentoppdrag og  oppfølging av eksterne konsulenter. Videre vil du ha ansvar for økonomioppfølging i prosjektet, samt skrive saksframlegg til politiske utvalg og kommunestyret. Du skal  samarbeide, og ha dialog, med Oslo kommune og statlige og regionale etater og foretak, og arbeide med koordinering internt i kommunen og med andre myndigheter, medvirkningsopplegg m.m.

Utarbeide forslag til gjennomførings-/finansieringsmodell for opparbeidelse av infrastruktur, og eventuelt forutsigbarhetsvedtak som grunnlag for seinere utbyggingsavtaler.

Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde, parallelt med områdereguleringsprosessen, kan være aktuelt etter en løpende vurdering av behov og kapasitet.

Når arbeidet med områderegulering for Lørenskog stasjonsområde er ferdigstilt, vil stillingen bli tillagt andre oppgaver knyttet til arealplanlegging, på overordnet eller detaljert nivå, avhengig av behov og kompetanse. Det vil ikke være mangel på interessante planoppgaver!

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende, eksempelvis som arkitekt, byplanlegger, arealplanlegger, ingeniør, landskapsarkitekt, samfunnsgeograf eller lignende
 • Minimum 5 - 10 års relevant erfaring
 • Solid erfaring fra komplekse planprosesser, primært knyttet til planlegging av store tettstedsutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med utbyggingsavtaler vil være en fordel
 • God kjennskap til, og forståelse for, offentlig planarbeid og samspillet mellom politikk og administrasjon.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk

Personlige egenskaper

 • Engasjement for planlegging og byutvikling
 • Løsningsorientert, serviceinnstilt, selvstendig og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og trivelige kolleger
 • Lønn etter avtale
 • God arbeidstid- og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter

Kontaktinformasjon
Arna Gudbrandsdottir
byutviklingssjef
902 41 567

Ivar Vestervik
avdelingsleder
916 80 357

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i vekst og gjennomgår en urban utvikling. Lørenskog har ca. 42 000 innbyggere og 2500 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!