Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS Oslo, Stavanger Søknadsfrist: 04.02.2022 Hjemmeside

Prosjektleder/​Arkitekt for byggeprosjekter

Ghilardi+Hellsten Arkitekter har ambisiøse mål for arkitektur, landskap, stedsutvikling og miljø, og søker deg som er interessert i å være med på videre utvikling av vårt kontor.

I forbindelse med økt oppdragsmengde og oppstart av flere nye prosjekter søker vi etter engasjerte prosjektledere / arkitekter til å lede spennende og profilerte byggeprosjekter.

Vi søker kandidater som har:

  • erfaring med å lede byggeprosjekt(er) fra detaljeringsfasen til ferdig bygg
  • god erfaring med bruk av Revit som designverktøy
  • evnen til å kommunisere med konsulenter og andre fagområder og ta ansvar for leveranser
  • god språkkunnskap i norsk, muntlig og skriftlig, og god fremstillingsevne på engelsk

Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i et uformelt, engasjerende og internasjonalt miljø.

Arbeidssted vil være Oslo eller Stavanger etter nærmere avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Thomas Hellsten på telefon: 916 40 080

Søknad med CV og portfolio sendes til thomas@ghilardihellsten.com

Søknadsfrist: 04.02.2022

www.ghilaridhellsten.com