Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling Oslo Søknadsfrist: 02.10.2022 Hjemmeside

Prosjektleder for kommuneplanens arealdel og overordnede planer

Vil du være med å lede Plan- og bygningsetatens arbeid med kommuneplanens arealdel og andre overordnede planarbeider i Oslo?

Vil du være med å lede Plan- og bygningsetatens arbeid med kommuneplanens arealdel og andre overordnede planarbeider i Oslo?

Nå er det ledig fast stilling som sjefingeniør i Norges største og mest spennende byplanmiljø!

Avdeling for byutvikling har ansvar for overordnet areal- og infrastrukturplanlegging i Oslo. Vi skal bidra til stedsbygging, økt boligbygging og legge et godt grunnlag for effektive plan- og byggesaksprosesser. Avdelingen har et tverrfaglig miljø med ca 60 medarbeidere.

Enhet for overordnet plan og analyse er en av seks enheter i avdelingen, og består av 10 ansatte. Enheten arbeider både med planoppgaver som kommuneplanen og regional plan og med utrednings- og analyseoppgaver knyttet til etatens planarbeider.

Vi søker nå en faglig sikker og erfaren medarbeider som ønsker å bidra til Oslos utvikling gjennom å lede større overordnede planoppgaver som revisjonen av kommuneplanens arealdel. Vi er på jakt etter deg som har engasjement for god byutvikling og god erfaring med å arbeide med planer etter plan- og bygningsloven. Du har god rolleforståelse og trives med komplekse arbeidsoppgaver og prosesser

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å utarbeide overordnede planarbeid og utredninger knyttet til kommuneplan, kommunedelplaner og andre større plan- og utredningsoppgaver
 • Delta i andre prosjekter som krever erfaring og god innsikt i byutviklingsprosesser
 • Informere og veilede internt i etaten/kommunen og ut mot etatens brukere
 • Bidra i utvikling av prosesser, faglig opplæring og veiledning
 • Bistå med faglig råd i andre prosesser og til etatens ledelse og vår byrådsavdeling
 • Oppgaver og tilhørighet kan bli endret

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor planleggingsrelevante fag som arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsplanlegging eller samfunnsgeografi
 • Minst fem års relevant erfaring
 • Erfaring fra å delta i og å lede overordnede planarbeider som kommuneplanens arealdel
 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunal virksomhet eller å arbeide under politisk styre
 • Svært godt norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller kravet til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for samferdsels- og arealplanlegging og har et stort engasjement for å utvikle Oslo til en bedre by
 • Du arbeider strukturert og selvstendig, og du organiserer og planlegger eget arbeid
 • Er god til å veilede og gi hjelp til andres oppgaver
 • Er ryddig og har god rolleforståelse
 • Har et strategisk blikk samtidig som du ser og håndterer detaljene
 • Har gode samarbeidsevner og interesse for å samarbeide i tverrfaglige team
 • Er opptatt av å levere resultater og nå egne og virksomhetens mål
 • Er løsningsorientert og serviceinnstilt og komfortabel med å representere etaten og kommunen utad

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver med byens utvikling i landets største planfagmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønnstrinn 54-57 som tilsvarer fra kr 766 100 til kr 816 800 pr. år. For svært kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 02.10.2022

SØK PÅ STILLINGEN

Kontaktinformasjon
Hans Martin Osnes Aambø
enhetsleder
468 14 549

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Plan- og bygningsetaten er midlertidig i Akersgaten 51 i 14 måneder fra februar 2022. Etaten vil da ha en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk oppmøte på kontoret.

Webcruiter-ID: 4561015527