Riksantikvaren Oslo Søknadsfrist: 12.08.2018 www.riksantikvaren.no

Prosjektmedarbeider - rådgiver/​ seniorrådgiver

Prosjektmedarbeider - rådgiver/​ seniorrådgiver – engasjement ut 2019 med mulighet for forlengelse - Samfunnsavdelingen

Riksantikvaren (RA) skal sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Det er for tiden om lag 150 ansatte hos Riksantikvaren.

Har du lyst til å jobbe med noen av Norges flotteste landskap og legge til rette for at disse landskapene skal få en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene?

Vi søker en person som med smittende engasjement kan formidle verdien av kulturhistorie og landskap. Stillingen hører inn under Riksantikvarens samfunnsavdeling og er en prosjektstilling i arbeidet med registeret KULA «kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse». Registeret skal inngå i Riksantikvaren kulturminnedatabase Askeladden og bli et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre myndigheter. Det baserer seg på at kommunene skal forvalte de kulturhistoriske landskapene gjennom arealplanlegging m.m.

Stillingen gir anledning til å jobbe med et bredt og spennende fagfelt som favner alt fra landskapsanalyse og sårbarhetsvurderinger til oppfølging av fylkenes faglige arbeid og høringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
•  Faglig vurdering og utvelgelse av kulturhistoriske landskap i aktuelle fylker i samarbeid med fylkeskommuner, Sametinget og kommuner.
•   Formidling av prosjektets faglige grunnlag og resultater overfor eksterne samarbeidspartnere.
•   Analyse og sårbarhetsvurderinger av landskap.
•   Digital kommunikasjon og innlegging og kontroll av data i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.
•   Oppgaver knyttet til Riksantikvarens øvrige landskapsarbeid.

Kvalifikasjoner
•   Høyere utdannelse med landskap i fagkretsen, landskapsarkitekt, kulturhistoriker, geograf eller lignende.
•   God kunnskap om landskap og kulturhistorie i Norge er ønskelig.
•   Praksis fra offentlig forvaltning vektlegges.
•   Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig.
•   God skriftlig formuleringsevne på bokmål og nynorsk.
•   Førerkort klasse B.

Utdanningsnivå

•   Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
•   Vi ønsker oss en engasjert medarbeider som arbeider effektivt og selvstendig, er analytisk og løsningsorientert.
•   Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og vilje til å arbeide i team.
•   Trives med høyt aktivitetsnivå og nye utfordringer.
•   Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Språk
•   Norsk

Vi tilbyr
•   Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.
•   Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
•   God arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid).
•   Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
•   Stillingen lønnes som rådgiver (1434) med lønnsplassering fra 525.000 – 565.000 pr år eller seniorrådgiver (1364) fra kr. 524.200 – 631.700 pr år i henhold til Statens lønnsregulativ.

ANDRE OPPLYSNINGER:

•   Riksantikvaren er en IA-bedrift og som en IA-bedrift legger Riksantikvaren vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
•   Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
•   Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
•   Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktinfo:
Linda Lovise Veiby
Seksjonssjef
(+47) 982 02 844

Les mer og søk på stillingen