Norconsult Sandvika Søknadsfrist: 18.11.2018 www.norconsult.no

Rådgiver

Vil du være med å lede utviklingen av et av landets største fagmiljøer innen plan, urbanisme og byutvikling?

Norconsult har over mange år satset målrettet på å bygge opp et tverrfaglig, dynamisk og slagkraftig fagmiljø innen plan- og byutvikling.

Planavdelingen på vårt kontor i Sandvika teller i dag i underkant av 40 fagfolk med både arkitekt-, samfunns- og arealplanfaglig bakgrunn, organisert i gruppene Arealplan, Mobilitet og samfunn, og By- og stedsutvikling. Vi jobber med et stort spekter av planfaglige oppgaver innen både utredning, analyse, mulighetsstudier, prosesshåndtering og formelle planprosesser. Sentrale tematiske arbeidsområder er sentrumsutvikling, byplanlegging, eiendomsutvikling og gate- og mobilitetsplanlegging. Vi har et tett samarbeid med våre avdelinger innen arkitektur, landskapsarkitektur, veg, jernbane og lightrail og deltar i planlegging av sentrale prosjekter i flere av de større norske byene her i landet.

Til By- og stedsutviklingsgruppen søker vi nå en leder med faglig tyngde, engasjement, evne og interesse for å drive utvikling av faggruppen i fellesskap med både lederteam og ansatte på avdelingen. Du blir en del av et faglig og ledelsesmessig nettverk i en solid virksomhet som er eiet av de ansatte. Selskapet kan tilby konkurransedyktige betingelser og et fleksibelt og sosialt arbeidsmiljø.

For oss er det viktig at du har:
•    Planfaglig utdanning på masternivå; arkitekt, landskapsarkitekt eller annen planfaglig bakgrunn
•    Minimum 8 års erfaring fra planrelaterte oppgaver, by- og tettstedsutvikling
•    Erfaring fra prosjektledelse og kunde-/markedskommunikasjon
•    God kjennskap til plan- og bygningsloven
•    Erfaring fra komplekse planprosesser

Du bør være:
•    Utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst
•    Strukturert og ansvarsfull
•    God til å formidle og ha muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
•    Utadvendt, relasjonsbyggende egenskaper
•    Samarbeidsorientert, god evne til å fungere i team og nettverk
•    God til analytisk og konseptuell tenkning

Hos oss får du:
•    Lede de fremste innen sine fagmiljø
•    Bli en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
•    Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
•    Interne lederutviklingsarena samt tilbud om coaching
•    Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
•    Eierskap i Norconsult ved tilbud om kjøp av aksjer

Kontaktperson
Thora Heieraas
Avdelingsleder
Tlf. +47 454 01 724
e-post

Innsendelse av søknad:
Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Les mer og søk på stillingen

Søknadsfrist: 18.11.2018

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.