Riksantikvaren Oslo Søknadsfrist: 31.05.2017

Rådgiver/ seniorrådgiver

Rådgiver/seniorrådgiver til Riksantikvarens arbeid med kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - engasjement ut 2019.

Riksantikvaren skal sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Det er for tiden om lag 160 ansatte hos Riksantikvaren.

På oppdrag fra Klima - og miljødepartementet skal Riksantikvaren etablere et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Etter en forprosjektfase er målet nå å gjennomføre prosjektet i hele landet innen 2020. Registeret skal inngå i Riksantikvaren kulturminnedatabase Askeladden og bli et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommunene og andre myndigheter. Det baserer seg på at kommunene skal forvalte de kulturhistoriske landskapene gjennom arealplanlegging m.m.

Riksantikvaren gjennomfører prosjektet i samarbeid med regional kulturminneforvaltning og søker nå en medarbeider som skal inngå i prosjektgruppen hos Riksantikvaren i en intensiv periode i arbeidet.
Prosjektet er plassert i Samfunnsavdelingen, Seksjon for landskap og verdiskaping. Seksjonen har ansvaret for Riksantikvarens arbeid med landskap, verdiskaping, verdensarv og for samarbeid med andre statlige sektorer. Avdelingen arbeider også for å styrke kommunenes kompetanse på kulturminnefeltet.

Arbeidsoppgaver
•    Faglig vurdering og utvelgelse av kulturhistoriske landskap i aktuelle fylker i samarbeid med fylkeskommuner,
      Sametinget og kommuner.
•    Formidling av prosjektets faglige grunnlag og resultater overfor eksterne samarbeidspartnere.
•    Oppgaver knyttet til Riksantikvarens øvrige landskapsarbeid.

Kvalifikasjoner

•    Master i landskapsarkitektur, kulturhistoriske fag, kulturminneforvaltning, geografi eller tilsvarende.
•    God kunnskap om landskap og kulturhistorie i Norge er ønskelig.
•    Praksis fra kulturminneforvaltning, arealplanlegging eller landskapsforvaltning er ønskelig.
•    God digital kartkunnskap er ønskelig.

Utdanning

•    Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk
•    Norsk

Egenskaper
•    Gode samarbeidsevner.
•    Fungerer godt i team- og prosjektarbeid.
•    God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
•    Analytisk, løsnings- og resultatorientert.

Vi tilbyr
•    Stillingsbrøk: 100%
•    Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.
•    Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
•    God arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid).
•    Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse.
•    Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk.

ANDRE OPPLYSNINGER:
Riksantikvaren er en IA-bedrift og som en IA-bedrift legger Riksantikvaren vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Spørsmål om stillingen
Jostein Løvdal, Seksjonssjef
Telefon982 02 794

Kristi Vindedal, Seniorrådgiver
Telefon 982 02 846

Søknad merkes 3/2017

Les mer og søk på stillingen