DOGA Oslo Søknadsfrist: 20.05.2019 doga.no

Rådgiver/​ seniorrådgiver

Vi øker innsatsen mot innovasjon i offentlig sektor og arbeid med tidligfaseprosesser i planleggingen av bygg og omgivelser, og trenger en kunnskapsrik og nysgjerrig kollega.

Design og arkitektur Norge (DOGA) er inne i en spennende utvikling. Vi øker nå innsatsen på innovasjon i offentlig sektor og arbeidet med tidligfaseprosesser i planleggingen av bygg og omgivelser, bl.a. ved å utvikle nye samarbeid mellom det offentlige og private aktører. Til dette trenger vi en kunnskapsrik og nysgjerrig kollega!

DOGA er en organisasjon med ansatte fra flere fagfelt, som sammen jobber for bærekraftig vekst i norsk næringsliv, innovasjon i offentlig sektor og som rådgivere for departementene på design- og arkitekturfeltet. DOGA er en designfaglig spydspiss i utprøvingen av nye metoder og ny praksis på de feltene der design og arkitektur kan bidra til samfunnsutviklingen. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt.

DOGAs satsingsområde Velferd og helse fokuserer på utviklingen av fremtidens velferdssamfunn. Til dette trenger vi en ny kollega. Er det deg?

Arbeidsoppgaver:
•   Utvikling, oppfølging og gjennomføring av nye prosjekter og aktiviteter innenfor DOGAs mandat og satsningsområde Velferd og helse, både kortsiktige tiltak og langsiktige initiativer
•   Bidra inn i pågående prosjekter og samarbeid, med fokus på designdrevet tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, og tidligfaseprosesser i design- og arkitekturprosjekter
•   Bidra inn i arbeidet med andre prosjekter og programmer på DOGA

Ønskede kvalifikasjoner:
•   Utdanning fra høyskole eller universitet, mastergrad eller tilsvarende
•   Dybdekunnskap om design og arbeidsmetoder i designfagene
•   Relevant og variert arbeidserfaring fra design og/eller arkitektur, eller andre relevante områder, gjerne fra prosjektarbeid
•   God kommunikasjonsevne, utmerkede ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
•   Gode engelskkunnskaper er en fordel

Vi søker deg som:
•   Er god til å orientere deg raskt på nye fag- og interessefelter, og trives med å forholde deg til komplekse problemstillinger
•   Har lyst til å bruke kompetansen din på nye måter
•   Ser strategiske muligheter i design og arkitektur
•   Har gode nettverk og er interessert i å bygge nye
•   Er faglig ambisiøs, kreativ, ansvarsfull, engasjert og løsningsorientert
•   Har gode samarbeidsevner, men samtidig evner å arbeide selvstendig
•   Er operativ, har god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, og ikke er redd for å ta tak i detaljene og få ting gjort
•   Er utadvendt og tydelig, og kan bygge tillit og relasjoner både internt og eksternt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
•   Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode velferdsordninger
•   En variert arbeidshverdag, høyt tempo og engasjerte kolleger
•   Et godt arbeidsmiljø og et spennende arbeidsfelt
•   Lønn etter avtale

Praktisk:
Arbeidsgiver: Design og arkitektur Norge (DOGA)
Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 20. mai 2019
Arbeidssted: Oslo
Lønn: Etter avtale
Varighet: Fast 100% stilling med ønsket tiltredelse snarest.

DOGA er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste til stillingen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad og CV sendes til stilling@doga.no

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Som en del av Næringsdepartementets virkemiddelapparat for økt innovasjon jobber DOGA for å stimulere til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping ved bruk av design og arkitektur i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vårt mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

DOGA konsentrerer i dag arbeidet inn mot tre satsingsområder hvor vi mener fagene våre kan gi størst effekt: By- og stedsutvikling (der vi lever), Velferd og helse (hvordan vi lever) og Framtidens produksjon (det vi skal leve av).

Spørsmål rundt temaet?
Ta gjerne kontakt med:

Ingerid Helsing Almaas
Leder for satsingsområde Velferd og helse
(+47) 915 83 648
iha@doga.no

Bjørg Dagenborg Viksand
HR-ansvarlig
(+47) 472 33 239
bdv@doga.no

Les mer