Akershus fylkeskommune Oslo Søknadsfrist: 27.08.2017 www.akershus.no

Rådgiver (skolebyggplanlegger)

Er du selvstendig og løsningsorientert, kan du være vår nye rådgiver innen skolebyggplanlegging

Akershus fylkeskommune har en ledig stilling som rådgiver (skolebyggplanlegger).

Videregående opplæring er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver, med ansvar for videregående opplæring for unge mellom 16 og 19 år, totalt ca. 23 000 elever og 2 500 lærlinger. Det er ca. 3.500 ansatte fordelt på opplærings-avdelingen sentralt, 34 videregående skoler samt andre undervisnings- og veiledningstiltak. En hovedutfordring er å øke andelen elever og lærlinger som fullfører og består opplæringen.

Fylkeskommunen har også ansvar for tre veiledningssentre lokalisert i Asker/Bærum, Follo og Romerike. I sentrene inngår pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT), karrieretjenesten samt servicesentrene for voksenopplæring og lærlingeansvarlig. I tillegg drives to folkehøgskoler og grunnskole for elever i sosiale og medisinske institusjoner.

Akershus fylkeskommune vil i årene som kommer få stor elevvekst. Det vil derfor være behov for å jobbe med etablering av nye elevplasser, og vi har derfor ledig stilling som rådgiver.

Avdelingen for videregående opplæring omfatter videregående opplæring, fagopplæring, folkehøyskoler, skoler tilknyttet institusjoner og veiledningssentre. I tillegg til fylkesdirektør har avdelingen tre regiondirektører i sitt lederteam, og avdelingen har totalt ca. 70 ansatte. Avdelingen har som mål å legge til rette for tverrfaglig arbeid og samordning av kompetanse og ressurser som benyttes i fylkesadministrasjonens styringsdialog med våre tjenesteproduserende virksomheter.

Arbeidsoppgaver
•    ansvar for den første fasen i skolebyggprosjekter med programmering av skolebygg     
•    saksbehandling, deriblandt fremme saker til politisk behandling     
•    utredninger av behov for ut- og ombygginger samt rehabilitering     
•    utstyrsplanlegging og gjennomføring av innkjøp av inventar og utstyr     
•    utstrakt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner
•    relevant høgskole- eller universitetsutdannelse, innen arkitekt-, interiørarkitekt-faget     
•    relevant prosjekterfaring     
•    erfaring fra arbeidsfeltet     
•    gode datakunnskaper     
•    god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk     
•    god struktur- og systemforståelse

Personlige egenskaper
•    serviceorientert, selvstendig og løsningsorientert     
•    trives i et hektisk miljø med til tider høyt arbeidspress     
•    gode kommunikasjons- og samarbeidsevner    
•    personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
•    engasjerte og dyktige kollegaer     
•    sentral arbeidsplass ved Oslo S     
•    lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtaleaverk     
•    fleksitid

Kontaktinfo:
Mona Øksnesseksjonsleder skolebygg, avdeling for videregående opplæring
Tlf 22 05 54 22 / 951 57 463

Les mer og søk på stillingen