Syklistenes Landsforening Oslo Søknadsfrist: 13.12.2020 syklistforeningen.no

Rådgiver sykkel og mobilitet

Vil du bidra i skiftet til grønn mobilitet?

Bærekraftsmål og økende urbanisering og fortetting av byene stiller krav til fremtidens mobilitetsløsninger. Sykling svarer ut på mange av de trafikale utfordringer Norge og verden står ovenfor og vil sammen med andre former for mikromobilitet og kollektivtransport ha en sentral plass i morgendagens transportsystem.

Syklistenes Landsforening arbeider for at sykling skal være et naturlig, sikkert og effektivt valg for alle - uavhengig av alder - med alle de gevinster det gir for den enkelte og for samfunnet. Vi er pådriver for bedre sykkelløsninger og arbeider for at syklistenes interesser blir ivaretatt i offentlige planer og budsjetter og er naturlig høringsinstans når sykkel og bærekraftig mobilitet er på dagsorden. 

Nå ser vi etter deg som kan levere gode resultater på disse områdene, som er fremtidsrettet på vegne av sykkelen – og som vil bidra til å styrke sykkelens posisjon i morgendagens mobilitetsløsninger. Du vil ha en bredspektret stilling som vil jobbe med sykkel- og transportfaglige problemstillinger i flere fora, og du vil være foreningens faglige kontaktpunkt for publikum, medlemmer, lokallag, media og politikere.

Vi søker deg som liker å arbeide i et høyt tempo, og som har evne til å ta initiativ og få ting til å skje. Du setter deg raskt inn i ulike problemstillinger og jobber selvstendig, strukturert og målrettet. Og du har en solid faglig plattform, gjerne en mastergrad innen transportfag, byutvikling/-planlegging, veiplanlegging e.l.

Vi ser for oss at du har flere av disse kvalifikasjoner:
·    trives med høyt tempo og mange oppgaver
·    resultatorientert og handlekraftig
·    analytisk og strukturert
·    god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
·    lagspiller som tar tak der det trengs
·    relevant mastergrad (yrkeserfaring kan kompensere for utd.krav)

Vi tilbyr:
·    en meningsfull og variert arbeidshverdag
·    gode kollegaer i et kompetansemiljø hvor den ene dagen sjelden er den andre lik
·    deltakelse i faglige fora og nettverk
·    arbeidsplass sentralt i Oslo (v/Oslo Sentralbanestasjon)
·    lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen
Morgan Andersson
Generalsekretær
Mobil 909 84 724

Med din hjelp vil Syklistenes Landsforening være den sterkeste pådriveren for at flere i Norge velger sykkel som fremkomstmiddel.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Frist
13.12.2020

Les mer og søk på stillingen

Syklistenes Landsforening (Syklistforeningen) er en ideell medlemsforening som arbeider for at det skal bli tryggere, enklere og mer effektivt å velge sykkel som transportmiddel. SLF er syklistenes talerør og brobygger mellom myndigheter og brukerne. Økning i antall syklende styrker folkehelsen, bedrer miljøet og bidrar til mer attraktive og tryggere byrom. Foreningen har i dag rundt 10 000 medlemmer, 17 lokallag, og et sekretariat på ti ansatte i Oslo sentrum.