AHO Oslo Søknadsfrist: 31.01.2018 aho.no

Rektor ved AHO

AHO søker en faglig sterk rektor med integritet og handlekraft.

Rektor har det øverste ansvaret for skolens faglige og administrative virksomhet. For å lykkes må rektor være visjonær og inspirerende. Det legges vekt på at rektor har god organisasjonsforståelse, samarbeider og kommuniserer godt med ansatte, studenter, politisk ledelse og eksterne kontakter.

Søkere bør ha kompetanse tilsvarende førstestilling, innenfor AHOs fagfelt. Som rektor for AHO representerer du en internasjonalt anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, og får mulighet til å ta en synlig posisjon i den fagrelaterte samfunnsdebatten.

Rektor har ansvar for å utvikle skolens faglige, forskningsmessige og utdanningspolitiske strategi, samt profilere skolen nasjonalt og internasjonalt. Rektor har ansvar for å utvikle velfungerende administrative tjenester og skape en positiv organisasjonskultur med et godt arbeidsmiljø for skolens studenter og ansatte.

Stillingen er på åremål for en periode på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Det er etablert en funksjonsbeskrivelse for rektorrollen.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Søknad med CV, vitnemål og en beskrivelse av visjon for stillingen sendes sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ønsker du opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med AHOs styreleder Gunnar B. Kvaran på tlf: 99164298 eller e-post 

For mer informasjon om AHO vennligst se www.aho.no
 
Søknadsfrist: 31. januar 2018

Les mer og søk på stillingen

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.

AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.