Stiftelsen Bryggen Bergen Søknadsfrist: 04.07.2022 Hjemmeside

Restaureringsarkitekt

Stiftelsen Bryggen er en ideell stiftelse som eier 40 av 62 bygninger på verdenskulturminnet Bryggen i Bergen. Vi søker etter en arkitekt med god kompetanse innenfor bygningsvern og som kan bidra i små og store prosjekter. Arkitektens arbeidsoppgaver på Bryggen er varierte, med et hovedansvar for prosjektledelse, planlegging og gjennomføring av istandsettings- og vedlikeholdsarbeider på verdenskulturminnet. Vi søker en arkitekt med antikvarfaglig erfaring, og helst med noen års praksis innenfor prosjektledelse.

Stiftelsen Bryggen søker en engasjert arkitekt som:

  • kan lede Stiftelsens istandsettings- og vedlikeholdsprosjekter
  • kan bidra til å løse byggetekniske spørsmål og være støtte for våre tømrere i planlegging og gjennomføring av tiltak
  • kan utarbeide tegnings- og dokumentasjonsunderlag samt arbeidsbeskrivelser
  • kan bidra i søknads- og anbudsprosesser
  • har god kompetanse innen bygningsvern, kjennskap til tradisjonelle håndverksteknikker og evne til å ivareta antikvariske restaureringsprinsipper
  • har evne til å planlegge og tilrettelegge egen og andres arbeidshverdag, erfaring fra gjennomføring av byggeprosjekter
  • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk/nordisk og gjerne engelsk

Søknad med CV sendes Stiftelsen Bryggen på epost postmaster@stiftelsenbryggen.no, innen 4.7. Nærmere opplysninger om stillingen: www.stiftelsenbryggen.no eller kan rettes til direktør Bernt-Håvard Øyen, tel 55 55 20 80.