Bergen kommune Bergen Søknadsfrist: 20.01.2019 www.bergen.kommune.no

Seksjonsleder

Seksjonsleder ved byggesaksavdelingen -
Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gå-byen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere fordelt på 6 fagavdelinger og 3 stabsstøtte avdelinger. Våren 2019 flytter vi inn i nye moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Byggesaksavdelingen består av til sammen 35 ansatte fordelt på 3 seksjoner. Våre oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer. I tillegg bidrar vi med intern og ekstern informasjon vedrørende plan- og bygningsloven.
Vi skal nå rekruttere en dyktig seksjonsleder til et av landets største byggesaksmiljø. Vi ønsker en engasjert seksjonsleder med gode lederegenskaper og fagkunnskaper, og søker etter arkitekt/ingeniør/jurist innenfor fagområdet bygg og anlegg.

Arbeidsoppgaver
Byggesaksavdelingens oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader. Seksjonsleder vil få ansvaret for kompetansebygging, faglig veiledning, arbeidsledelse, motivasjon, ressursstyring og daglig personaloppfølging for 8 – 10 medarbeidere. Seksjonsleder har også ansvar for overholdelse av tidsfrister og faglig kvalitet av seksjonens leveranser.

Kvalifikasjoner
•   Utdannelse innenfor relevant fagfelt fra høyskole eller universitet
•   Fordel med erfaring fra offentlig saksbehandling
•   Ledererfaring vektlegges
•   Gode kunnskaper om plan – og bygningsrett

Utdanningsretning
•   Juridiske fag
•   Bygg og anlegg
•   Arkitekt / Design
•   Administrasjon og Ledelse

Utdanningsnivå
•   Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper
•   Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
•   Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
•   Gode og fleksible arbeidstidsordninger
•   Lønn etter avtale

Språk
Norsk

Vi tilbyr
•   Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
•   Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
•   Gode og fleksible arbeidstidsordninger
•   Lønn etter avtale

Kontaktinfo:
Sylvi Søvik Wathne
Byggesakssjef
409 10 771/ 55 56 65 14

Søknadsfrist: 20.01.2019

Les mer og søk på stillingen

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.