​Lillestrøm kommune Lillestrøm Søknadsfrist: 09.08.2020 www.lillestrom.kommune.no

Seksjonsleder byggesak by

Avdeling for byutvikling, seksjon byggesak by, søker etter seksjonsleder

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 87 000 innbyggere, og kommunen er den største arbeidsplassen mellom Oslo og Trondheim, med ca. 9000 arbeidstakere. Byen Lillestrøm ligger 10 min fra Oslo sentrum, og er regionby i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet, en by som skal være god å bo i, å jobbe i, å handle i og å oppleve og treffe mennesker i. 

Avdeling for byutvikling har ansvar for planlegging og arealforvaltning for Lillestrøm by, Strømmen og Kjeller, kommunens tettest befolkede områder. Området rommer ca. 35 000 innbyggere, men veksttakten er høy, og det pågår utstrakt fortetting og transformasjon av gamle industriområder. Avdelingen arbeider for at utviklingen skal skje med kvalitet, klare mål og enhetlige strategier fra overordnet plan, gjennom detaljregulering og byggesaksbehandling til gjennomføring. Vi har forutsetninger til å utvikle en av Norges mest bærekraftige byer, med gode arkitektoniske kvaliteter, grønne og attraktive byrom og sosiale møteplasser, samt mobilitetsløsninger tilpasset byen. Vi håper du vil være med oss på denne spennende reisen!

Stillingen som seksjonsleder ligger til avdeling for byutvikling, seksjon byggesak by. Seksjon byggesak by er bygningsmyndighet innenfor avdelingens geografiske ansvarsområde og skal bidra til å utvikle områdene i tråd med de mål og strategier som er vedtatt. Vi har mange store og komplekse kvartalsutbygginger innenfor vårt geografiske ansvarsområde, men også mindre saker. Seksjon byggesak by har også ansvar for seksjoneringssaker på vegne av både avdeling for byutvikling og avdeling stedsutvikling, som har ansvar for arealforvaltningen i resten av kommunen. 

Arbeidsoppgaver 
•   Bidra til en byutvikling som gjør at kommunen når sine mål om å skape en attraktiv og bærekraftig regionby
•   Sikre at mål om attraktiv byutvikling satt i kommuneplan og reguleringsplaner blir ivaretatt og realisert gjennom byggesaksbehandling
•   Sørge for god kvalitetssikring av byggesaker
•   Bidra til at seksjonen opprettholder et høyt faglig kompetansenivå
•   Lede og videreutvikle seksjonen
•   Bidra til et nært samarbeid med øvrige deler av organisasjonen og særskilt avdeling Stedsutvikling og avdeling Strategi og analyse
•   Ha personalansvar for seksjonens ansatte
•   Ha budsjettansvar
•   Veiledning av innbygger og utbyggere
•   Stillingen inngår i avdelingslederens ledergruppe, og i utvidet ledergruppe i kommunalområdet by- og stedsutvikling

Kvalifikasjoner 
Formelle krav: 
•   Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder
•   Tung kompetanse i byggesaksarbeid, plan- og bygningsloven med forskrifter, forvaltningsloven og forurensningsloven
•   Gode lederegenskaper

Øvrige kvalifikasjoner:
•   Ledererfaring innenfor byggesak er ønskelig
•   God forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
•   Inngående kjennskap til byggesaksarbeid og plan- og bygningsloven med forskrifter
•   Erfaring fra ledelse av ulike byggesaker, fra små til store og komplekse
•   Erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid er ønskelig
•   Interesse for og fokus på personalledelse
•   God muntlig og skriftlig framstillingsevne
•   God økonomi- og budsjettforståelse
•   Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for ikke godkjent utdanning  

Personlige egenskaper 
Vi ønsker at du: 
•   Du har et strategisk tankesett og evner å innta et helhetsperspektiv
•   Du evner å omsette overordnede mål for arealpolitikken til praksis gjennom seksjonens virksomhet, prosesser og planer 
•   Du er en tydelig leder som evner å gjennomføre nødvendige endringer, også gjennom andre 
•   Du skaper engasjement og motiverer
•   Du har god formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige.

Vi tilbyr 
•   Et stort og kompetent plan- og byggesaksfaglig miljø
•   Svært godt arbeidsmiljø
•   Påvirkningsmulighet og samarbeid fra tidligfase til gjennomføring
•   Konkurransedyktig lønn
•   God pensjons- og forsikringsordning
•   Aktivt bedriftsidrettslag
•   En unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune med ambisiøse mål om bærekraft og bykvalitet
 
Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Kristin Dale Selvig, mob. 98669272 eller seksjonsleder Hanne Kristin Reitan Hermansen, tlf. 41171857

Søknadsfrist: 09.08.20

Les mer og søk på stillingen