Henning Larsen Oslo Søknadsfrist: 30.10.2021 https://henninglarsen.com

Seksjonsleder for Landskap i Oslo

Er du vår nye seksjonsleder i Oslo?

i inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen landskapsarkitektur og din motivasjon og evne til å lede høyt kompetente medarbeidere for utvikling, vekst og nye, spennende oppgaver og bærekraftige løsninger.

Om stillingen

Som seksjonsleder vil du ha personalansvar for syv dyktige medarbeidere lokalisert på vårt kontor i Oslo. Planen er å vokse betydelig så antallet medarbeidere på seksjonen vil øke. Seksjonen er en del av en nasjonal divisjon som jobber med landskapsarkitektur i hele Norge. Du vil være en del av den nasjonale ledergruppa for landskapsarkitektur, samtidig som du vil jobbe tett med våre andre ledere og medarbeidere på Oslokontoret og på våre andre lokasjoner rundt om i landet. Vi jobber i alle planfaser fra tidligfase-prosjekter, analyser og utredninger til byggeplaner. Vi arbeider med by- og stedsutvikling og gir premisser for en bærekraftig utvikling. Vi utformer hverdagslandskapet med blå-grønne strukturer og gode rekreasjonsområder. Vi sørger for vakre og bærekraftige byrom og uteområder i tilknytning til skoler, barnehager, institusjoner og kulturbygg. I de fleste prosjektene har vi gleden av å jobbe tverrfaglig med andre fag i Henning Larsen og i Rambøll. Kundene våre er både private og offentlige oppdragsgivere.

Hva forventer vi?

 • Du er interessert i utvikling og ledelse av høyt kompetente medarbeidere
 • Du er aktiv i markedsarbeid og tilbudsarbeid for å vinne nye prosjekter
 • Du følger opp gjennomføring av prosjekter i seksjonen
 • Du jobber selv i prosjekter innenfor landskapsarkitektur
 • Du deltar i utviklingen av seksjonen, divisjonen og Henning Larsen, og er en sentral bidragsyter i å sikre vekst, kvalitet og bærekraft
 • Du har høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Du har flere års relevant erfaring
 • Du snakker og skriver godt på norsk

Hva tilbyr vi?

Dyktige og høyt kompetente medarbeidere og kolleger

Du får jobbe med mange forskjellige prosjekter – både i skala og type

Vi støtter din faglige utvikling. Din faglige vekst er en forutsetning for vår suksess.

 • Du får mulighet til å påvirke vårt miljø og samfunn positivt ved å jobbe med bærekraftige løsninger i verdensklasse.
 • Helt nye, moderne og trivelige lokaler i Harbitz Torg på Skøyen.
 • Konkurransedyktig lønn og attraktive personalgoder

Om Henning Larsen

Henning Larsen er en internasjonal arkitektvirksomhet med sterke skandinaviske røtter. Vårt mål er å skape levende, bærekraftige bygninger, byer og samfunn, som får varig verdi for brukeren og for samfunnet og kulturen de er en del av. Henning Larsen ble grunnlagt i 1959 og har omkring 215 ansatte i Norge og 700 globalt. Henning Larsen er en del av Rambøll-gruppen. Følg oss på Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne divisjonsleder Eva Vefald Bergsodden, e-post eva.bergsodden@henninglarsen.com eller tlf 97779989

Søk stillingen