Sandefjord kommune Sandefjord Søknadsfrist: 20.01.2019 www.sandefjord.kommune.no

Seksjonsleder/​plan- og bygningssjef

Ledig stilling seksjonsleder byggesak og arealforvaltning

Om tjenestestedet
Seksjonen består av 3 enheter med ansvar for fagområdene byggesak, arealplan, oppmåling- og geodata  og tjenester som til enhver tid er organisatorisk plassert i seksjonen. Til sammen er det 34 medarbeidere. Vi søker en dyktig og engasjert leder med høy arbeidskapasitet med motivasjon til å lede en seksjon med mange flinke medarbeidere.

Sandefjord kommune har FNs bærekraftsmål som retning for innbyggernes hverdag nå og i framtiden.

Arbeidsoppgavene i seksjonen er spennende og varierte innen by- og stedsutvikling, samferdsel, bolig- og nærings- og overordnet planlegging. Som seksjonsleder vil du være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø i kommunalområdet miljø og plansaker. Seksjonsleder vil være kommunens ansikt utad innenfor seksjonens ansvarsområde. Seksjonsleder vil være medlem i kommunalsjefens ledergruppe.

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidsoppgaver:
•    Lede og utvikle seksjonen
•    Kommunen har et høyt aktivitetsnivå på byggesak og arealplan. Det er mange byggesaker og en sentral oppgave vil være å koordinere disse sakene mot politisk behandling
•    Deltagelse i hovedutvalget for miljø- og plansaker sammen med kommunalsjef
•    Utvikle seksjonens arbeid med strategisk by- og stedsutvikling
•    Personal-, økonomi-, resultat- og utviklingsansvar

Det må påregnes endringer som kan påvirke omfanget av tjenester i seksjonen

Kvalifikasjoner:
•    Høyere relevant utdanning, lang erfaring kan veie opp for utdanningskrav
•    God kjennskap til plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning
•    Kunnskap om og forståelse for politiske prosesser
•    God serviceinnstilling og samarbeidsevne
•    Relevant ledererfaring, minimum 5 år
•    Tydelig og god kommunikasjons- og fremstillingsevne, skriftlig og muntlig
•    Kan vise til gode resultater innenfor fagområdet til seksjonen
•    Stor arbeidskapasitet og evne til å takle krevende situasjoner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:
•    Spennende og krevende faglige utfordringer
•    Et aktivt miljø med mange saker som pågår samtidig
•    Muligheter til faglig utvikling og vekst
•    Gode dataverktøy
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger
•    Lønn etter avtale
•    Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
•    Personalhytte

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Les mer og søk på stillingen

Søknadsfrist: 20.01.2019