Stavanger kommune Stavanger Søknadsfrist: 06.10.2019 www.stavanger.kommune.no

Seksjonsleder Plan og prosjekt

Stavanger kommune søker Seksjonsleder Plan og prosjekt, Bymiljø og utbygging, Park og vei

Plan- og prosjektseksjonen er en av fem seksjoner i Park og vei. Seksjonen har ansvar for plan- og utredningsoppgaver innen vårt ansvarsområde, samt prosjektering og bygging av skoleanlegg, parker og friområder, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg, turveier, veier, torg og plasser, gatetun og miljøgater, med et årlig investeringsbudsjett på kr 200 mill. 

Vi er 17 ansatte i seksjonen og Park og vei er en av Stavangerregionens største landskapsarkitektkontorer. Med hele kommunen som arbeidsfelt er det mange spennende, varierte og utfordrende oppgaver. Bruk av naturbaserte løsninger er prioritert. 

Som seksjonsleder vil du inngå i avdelingens ledergruppe og rapportere til park- og veisjefen.

Seksjonslederen har et nært og tett samarbeid med andre avdelinger i Stavanger kommune. 

Arbeidsoppgaver 
•   Ledelse av seksjonen inkludert personal- og økonomiansvar.
•   Du vil få ansvar for gjennomføring av Park og vei sitt investeringprogram.
•   Du vil få ansvar for organisering av seksjonens arbeid med strategier og disposisjonsplaner.
•   Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og dialog med kommunens innbyggere. 
•   Utarbeidelse av saksdokumenter til politisk behandling. 

Kvalifikasjoner 
•   Vi søker medarbeidere med master i landskapsarkitektur eller tilsvarende, med erfaring i ledelse, prosjektledelse, plan- og utredningsoppgaver.
•   Det er en fordel om du har erfaring fra offentlig forvaltning.
•   Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne. 

Personlige egenskaper
•   Du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder, både internt og eksternt.
•   Samtidig vektlegger vi at du er god på selvstendig arbeid, og tar ansvar for egne arbeidsoppgaver.
•   Du er initiativrik og strukturert, og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr 
•   Stavanger kommune tilbyr gode arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter.
•   I Park og vei får du varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt.
•   Vi har fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
•   Stillingskode 845100.
•   Lønn og tiltredelse etter avtale. 

Kontaktinformasjon 
Torgeir Esig Sørensen
Park- og veisjef
Tlf 905 95 740 

Søknadsfrist: 06.10.2019 

Les mer og søk på stillingen

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.