Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo Søknadsfrist: 02.06.2019 www.oslo.kommune.no

Senioringeniør - Ressurssenteret

Vi søker etter en arkitekt til plan- og prosjektarbeid 

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen. 

Ressurssenteret består av 40 medarbeidere fordelt på to enheter, enhet for byggfagkompetanse og enhet for arkitektur- og planfagkompetanse. Vår rolle er å bistå andre avdelinger i etaten i plan- og byggesaksbehandling, og å bistå med spisskompetanse særlig innen fagområdene arkitektur, klima- , miljø og bærekraft, universell utforming, boligpolitikk, sikkerhetspolitikk og jus. I tillegg har vi ansvar for egne prosjekter.

Nå har vi ledig en fast seniorstilling i enhet for arkitektur- og planfagkompetanse. Vi søker etter en motivert medarbeider med kunnskap og erfaring innen arkitektur, by- og arealplanlegging og prosjektarbeid. Du vil jobbe med saksbehandling på planfeltet, delta i, eventuelt lede prosjekter og utviklingsoppgaver. 

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til de utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver
•   Utføre saksbehandling med hovedvekt på plansak
•   Bistå og delta i avdelingens faste oppgaver, prosjekter og utviklingsarbeid
•   Bistå med faglig rådgivning innenfor arkitektur, by- og planfag samt andre aktuelle temaer der du har kompetanse

Kvalifikasjoner
•   Du har en mastergrad i arkitektur med faglig tyngde innen etatens fagområder
•   Med master regnes, i tillegg til avsluttet master eller tilsvarende, fullført utdanning innen etatens fagområder med studiepoeng tilsvarende som for mastergrad
•   Du har minimum 6 års relevant arbeidserfaring fra prosjektering, by- og arealplanlegging og prosjekt-/prosessarbeid
•   Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
•   Det er en fordel med kjennskap til klima- og miljøfeltet
•   Du har alminnelig god IT-forståelse, og det er en fordel med kunnskap om ulike illustrasjonsverktøy som IN-design o.l
•   Du har meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
•   Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper
•   Du har evne til å arbeide effektivt, systematisk og selvstendig
•   Du er åpen, fleksibel og tilpasningsdyktig
•   Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne
•   Du har god rolleforståelse og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
•   Norges største fagmiljø innenfor arkitektur og byutvikling
•   Du vil være med på å utvikle og påvirke Oslos bylandskap
•   Godt arbeidsmiljø i åpent landskap sentralt i Oslo sentrum
•   Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
•   Godt og innholdsrikt nyansattprogram
•   Fleksitidsordning og trening i arbeidstiden
•   Lønn i lønnstrinn 49-51 som tilsvarer fra kr 628 200 til kr 651 700 pr.år. Ved særlige godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktinfo:
Brit Kyrkjebø
enhetsleder
932 43 978

Søknadsfrist: 02.06.2019

Les mer 
Søk på stillingen