Asplan Viak Leikanger Søknadsfrist: 08.04.2018 asplanviak.no

Seniorrådgiver/​ arealplanlegger/​ leder

Asplan Viak søker etter erfarne og dyktige planleggere/​seniorrådgivere til vårt tverrfaglege planmiljø

Planlegging er ett av kjerneområdene i Asplan Viak. Planavdelingen har i dag ca. 150 medarbeidere, som tilsammen har bred og god kompetanse i by- og arealplanlegging og utredning og analyse. Som fagmiljø er vi i vekst og i faglig utvikling. Asplan Viak søker derfor etter erfarne og dyktige planleggere/seniorrådgivere til vårt tverrfaglege planmiljø.

På Leikanger-kontoret har vi i dag 20 ansatte som arbeider innenfor fagene: arealplanlegging, kulturminnevern, naturforvalting, landskapsarkitektur og ulike ingeniørfag (geologi, veg, VA, bygg).  Du vil samarbeide tett med de ansatte på kontoret og ellers i firmaet -  også på tvers av fagområder.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene dine vil bli tilpasset din erfaring og bakgrunn, men vil i stor grad være knyttet opp mot arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Du bør ha interesse for tverrfaglig planlegging. Det kan bli aktuelt å legge  funksjonen som gruppeleder for Plan Leikanger til denne stillingen.

Kvalifikasjoner:  
   
•    Utdannelse fra universitet/høyskole med minst mastergrad som arkitekt/sivilingeniør
      (med plankompetanse), lansdskapsarkitekt eller arealplanlegger
•    Du må ha minst fem års erfaring fra tilsvarende arbeid
•    God erfaring med bruk av digitale verktøy
•    Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 
Personlige egenskaper:

    •    Gode analytiske  evner
    •    Gode samarbeidsevner
    •    Løsningsorientert
    •    Initiativrik

Vi tilbyr:

•    Et tverrfaglig miljø med god kompetanse på store og komplekse planoppgaver
      og med gode muligheter for faglig utvikling
•    Et godt sosialt arbeidsmiljø
•    Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
•    Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
•    Fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og   forsikringsordningar inkludert helseforsikring
•    Gode muligheter for fjellsport og andre friluftslivsaktiviteter ved å bo i Leikanger/Sogn.

Kontaktpersoner:
Avdelingsleder Per Einar Saxegaard
mob: +47 97 03 98 19

Gruppeleder Nils Husabø
mob: +47 41 51 88 63

Søknad og CV sendes inn via knappen Send søknad

Les mer og søk på stillingen

Asplan Viak er ett av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer.
Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.
Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur.

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen.

Vi former samfunnet og ser mennesket.