Block Watne Fluks AS Oslo www.blockwatne.no

Sivilarkitekt /​ Master i arkitektur

Block Watne Fluks søker Sivilarkitekt / Master i arkitektur

Block Watne Fluks AS er et selvstendig datterselskap av Block Watne og en del av OBOS-konsernet. Selskapet ble etablert i januar 2018 og er et helt nytt konsept for husbyggere med egen tomt. Vi ønsker å kombinere bærekraftig og fleksibel arkitektur med fokus på mennesket. I 2019 setter vi i gang med å skape fremtidens eneboliger – og en helt ny boligkategori – den første generasjonen med  målsømboliger.

For å styrke teamet som skal realisere de første målsømboligene søker vi nå en kreativ og løsningsorientert 

Sivilarkitekt / Master i arkitektur 

Du vil bli en del av et stort fagnettverk hos Block Watnes tekniske avdeling, med 30 ansatte.   

Din hovedoppgave vil være utvikling av eneboliger og dialog med kunde. Du vil jobbe i team med rådgiver bolig og rådgiver bygg.

Vi søker en erfaren arkitekt som ønsker å sette spor, men samtidig trives med å jobbe i team, og evner å sette kundens behov først. Gode data- og DAK-kunnskaper er nødvendig. Vi vil også vektlegge gode kommunikative egenskaper. Arbeidsspråk er norsk.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med 

Helena Hegstad Diamantis, fagansvarlig for arkitektene i Block Watne Fluks – telefon 464 43 285
epost


eller
Janne Strandbråten, daglig leder i Block Watne Fluks – telefon 941 69 060 
epost  

Arbeidssted er Oslo sentrum

Søknad sendes til: e-post   
Emne: Stilling som arkitekt i Fluks


Søknadsfrist: snarest – søknader behandles fortløpende