Block Watne Oslo www.blockwatne.no

Sivilarkitekt /​ Master i arkitektur

Block Watne søker Sivilarkitekt / Master i arkitektur

Block Watnes tekniske avdeling sitter ved hovedkontoret i Oslo, og har 30 ansatte. Avdelingen har det overordnede ansvaret for at alle byggeprosjekter har den nødvendige kvalitet – teknisk, estetisk og økonomisk. I dette arbeidet spiller selvfølgelig våre arkitekter en viktig rolle, og da vi opplever stor etterspørsel, ønsker vi nå å styrke staben med en kreativ og løsningsorientert sivilarkitekt/Master i arkitektur. Gode data- og DAK-kunnskaper er nødvendig. Vi vil også vektlegge gode kommunikative egenskaper. Arbeidsspråk er norsk.

Vi tilbyr:
•   Mulighet til å utforme moderne boligmiljøer – fra første strek til ferdig produkt.
•   Mulighet til å jobbe både selvstendig og i team.
•   Trivelige kolleger, et tverrfaglig miljø og konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder for arkitekter i prosjekteringsavdelingen, Kaja Gladhus Flaten på tlf. 470 11 016.

Søknad, CV og portfolio sendes til kaja.flaten@blockwatne.no

Søknadsfrist: Snarest

I Block Watne omsetter vi for 2,8 milliarder årlig. 100% av prosjektene er egenutviklede. Det er vi som kjøper tomt og prosjekterer, vi som tegner boligene, bygger dem fra grunnen av og selger dem. Som oftest er det snakk om store prosjekter også, over hele landet, med mange involverte. Vi bygger ca 800 boliger i året, det betyr at vi faktisk er med å påvirke hvor og hvordan nordmenn bor. Vi er 630 ansatte, som alle gjør noe som betyr noe for folk. Med solide eiere i OBOS-konsernet er vi dessuten trygge på at vi blir her lenge!