HD Arkitekter AS Oslo Søknadsfrist: 10.05.2018 www.hd-a.no

Sivilarkitekt/​​ Master i Arkitektur

HD Arkitekter AS søker engasjert sivilarkitekt/​​Master i Arkitektur med minimum 5 års prosjekteringserfaring for snarlig tiltredelse.

HD Arkitekter AS har en meget bred kompetanse og lang erfaring som arkitekter og planleggere innenfor et stort spekter av prosjekteringsoppgaver i Norge og Danmark over en periode på 30 år. Vi er for tiden 5 ansatte ved vårt kontor ved Bislet i Oslo og ytterligere 5 ansatte ved vårt kontor i København.

Vi søker en selvgående arkitekt med interesse og evne innen konseptutvikling og med sterk gjennomføringsevne. Rett person vil over tid kunne bli tilbudt medeierskap i HD Arkitekter AS.
 
Nødvendige kvalifikasjoner:
·      Sivilarkitekt / Master i Arkitektur
·      Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne og forståelse da all møtevirksomhet 
       og korrespondanse foregår på norsk.
·      Gode ferdigheter innen Revit/erfaring med BIM prosjektering.
·      Gode ferdigheter innenfor SketchUp, Illustrator, InDesign og Photoshop.
Erfaring fra plan- og reguleringsprosesser er ønskelig, men ikke et krav.

Egenskaper som kommunikasjon, samarbeidsevne og det å være løsningsorientert er viktig, da vårt kontor er teambasert i alle sine oppgaver og gjøremål.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Send søknad med CV og portfolio snarest og senest innen 10. mai på mail
Knut M. Haaland, styreleder – tlf. 916 44 920.