ARKI arkitektar AS Førde Sogn & Fjordane www.arki.no

Sivilarkitekt /​ Ingeniør

ARKI arkitektar AS søkjer sivilarkitekt/​ master i arkitektur og ingeniør/​ bachelor i arkitektur,
med prosjekteringserfaring

Veletablert arkitektkontor i Førde med god og aukande tilgang på prosjekt, søkjer sivilarkitekt/ master i arkitektur og ingeniør/ bachelor i arkitektur, med prosjekteringserfaring.

Våre nye kollegaer vil vere med på å utviklekontoret vidare, i eit godt miljø for læring, dialog og fagleg utvikling. Oppgåvene er varierte, frå bustader til store bustadanlegg, skular, barnehagar, helse/omsorg, kultur, næring og konkurranseprosjekter.

Vi teiknar i Revit, med div. tilleggsprogram.

For meir informasjon, kontakt dagl. leiar:

Siv.ark. MNAL Hallvard Naustdal
Tlf 992 14 961
e-post