Øystein Thommesen AS Trondheim arkitekt-thommesen.no

Sivilarkitekt /​ Master of Architecture

Øystein Thommesen AS søker sivilarkitekt

Øystein Thommesen AS har over 30 års erfaring innenfor arkitektfaget, og har i dag 20 hyggelige og dyktige medarbeidere. 

Vi søker erfaren sivilarkitekt for 1 års engasjement, og ønsker snarlig 
tiltredelse.

Sivilarkitekt med prosjekterings- og prosjektledererfaring.
God formidlingsevne og kommunikasjon på norsk ønskes.

Søknadsfrist: Snarest

Søknad sendes:
firmapost@arkitekt-thommesen.no
eller
Øystein Thommesen AS
Kjøpmannsgata 17
7013 Trondheim 

Kontaktperson:
Øystein Thommesen
Mob. 915 67 047 / tel. 73 50 00 80
www.arkitekt-thommesen.no