Spiss arkitektur AS Kristiansand Hjemmeside

SIVILARKITEKT OG AREALPLANLEGGER/​ LANDSKAPSARKITEKT

Spiss arkitektur AS har ni engasjerte ansatte og trenger flere medarbeidere til spennende prosjekter! Kontoret holder til i trivelige lokaler sentralt i Kvadraturen i Kristiansand, og har en rekke interessante oppgaver innen offentlig og privat sektor. Kontoret gjennomgikk i 2021 et eierskifte, og eies av sivilarkitektene Merete Asskildt Gabrielsen, Kathrin Grässel og Svein Erik Bjorvand.

Spiss arkitektur AS søker engasjert sivilarkitekt og arealplanlegger med minimum tre års erfaring fra prosjektering og/eller planprosesser. Landskapsarkitekter med interesse for arealplanlegging vil også være aktuelle.

> God formgivingsevne og faglig engasjement
> Analytiske evner
> Evne til både teamarbeid og selvstendig oppgaveløsning
> Erfaring fra gjennomføring av byggeprosjekter

Søknad med CV sendes til Spiss Arkitektur AS ved daglig leder Svein Erik Bjorvand på seb@spissark.no eller til Postboks 151, 4662 Kristiansand S. Spørsmål om stillingen kan rettes til Svein Erik Bjorvand, 997 29 080